Bedrijfsprofiel

Het bestuur van NNVO heeft als taak de visie voor NNVO vast te stellen en de kwaliteit van het bureau NNVO te borgen. Het bestuur bepaalt de strategie van NNVO, ziet toe op een financieel gezonde bedrijfsvoering en stelt de tarieven vast. Met de nieuwe statuten werd naast het Algemene Bestuur NNVO ook een Dagelijks Bestuur ingesteld.

In het Dagelijks Bestuur zitten:

 • De heer ir. P. Janssen, directeur VWM van RWS 
 • De heer H. Post, afdelingshoofd Sector Watersysteem bij Waternet
Bedrijfsprofiel NNVO

In het Algemeen Bestuur hebben zitting:

 • De heer JW van de Geer, voorzitter Algemeen Bestuur NNVO
 • De heer A. Bruijn, havenmeester Groningen Seaports 
 • De heer J. Husslage, adviseur Port of Amsterdam 
 • De heer H. Post, afdelingshoofd Sector Watersysteem bij Waternet 
 • De heer C. Duvekot, havenmeester Gemeentelijk Havenbedrijf Den Haag 
 • De heer R.J. Gutteling, manager VTS Port of Rotterdam 
 • De heer J. Hollander, havenmeester North Sea Port
 • De heer F. Maassen, senior adviseur Scheepvaart Verkeers Centrum van Rijkswaterstaat
 • De heer A. Stuulen, opgave-manager Infrastructuur Provincie Fryslan
 • De heer A.J. Schuitmaker, Havenmeester Den Helder
Bureau NNVO
 
 • Mevrouw drs. L.G. Biber-Klever (directeur)
 • De heer Andreas Keller (hoofd VTS‐opleidingen)
 • Mevrouw Farida Hamidullahkhan (coördinator Nautische leerlijnen)
 • Mevrouw drs. Janneke van Eck (onderwijskundige)
 • Mevrouw drs. Renée Rijkhoek (onderwijskundige)
 • De heer Glenn Isena (onderwijskundige)
 • De heer Peter van Driel (NL-adviseur)
 • De heer Jack Jonker (adviseur)
 • De heer David le Roy (financieel medewerker)
 • Mevrouw Anneloes Klinge (secretariaat)
 • Mevrouw Corry de Beer (secretariaat VTS)
 • Mevrouw Joyce Kooij (secretariaat NL)
 • Mevrouw Romy Lautan (secretariaat NL)
 • Mevrouw Mirjam Murre (secretariaat NL)
 • Mevrouw Kayleigh Koot (secretariaat NL)
 • De heer Jacob Dekker (VTS-adviseur)
 • De heer Jaco Westrate (VTS-adviseur)

De Commissie van Certificering en Auditing (CCA) bewaakt het niveau van de opleidingen door middel van examinering. Deze commissie is onderdeel van NNVO, eventueel aangevuld met deskundigen.

cvd

Foto: CvD NL.

De praktische relevantie van de opleidingen die NNVO aanbiedt, wordt bewaakt door de Commissie van Deskundigen (CvD).

De leden van de CvD zijn verantwoordelijk voor de relevantie van de lesstof. Ze controleren feitelijk of de beschreven werkwijze van toepassing is op de organisatie die zij vertegenwoordigen. 

NNVO heeft een Commissie van Deskundigen voor de VTS-opleiding en een Commissie van Deskundigen voor de Nautische leerlijnen.

Deze commissies bestaan uit afgevaardigden van VTS-autoriteiten en Waternet, die de lesstof laten checken door inhoudsdeskundigen.

De kwaliteit van het afnemen van examens wordt gewaarborgd door de Commissie van Toezicht (CvT). Deze commissie bestaat uit drie leden. Zij leggen op een niet aangekondigd moment een bezoek af tijdens een examen.