Hieronder ziet u het open opleidingsaanbod van NNVO. Heeft u behoefte aan maatwerkopleidingen of opleidingen op een andere datum? Neem dan contact op met het secretariaat via telefoonnummer 010-4090040 of mail naar: .

Meer dan één cursist inschrijven? Klik dan hier.

Opleiding of cursus Startdatum Locatie Beschikbare plaatsen Inschrijven
07.00 E-learning introductiecursus nautisch werkveld 16-12-2019
De inschrijving is gesloten.
03.04 Bediening op afstand 16-12-2019 9:00 am NNVO 10
De inschrijving is gesloten.
06.05 Gespreksdiscipline Marifoon 17-12-2019 9:00 am NNVO 7
De inschrijving is gesloten.
03.00 Basisopleiding brug- en sluisbediening 08-01-2020 9:00 am NNVO 14
De inschrijving is gesloten.
02.02 Rapporteren 10-01-2020 9:00 am NNVO 2
De inschrijving is gesloten.
03.04 Bediening op afstand 20-01-2020 9:00 am NNVO 12
01.13 Vervolgopleiding boa 21-01-2020 9:00 am NNVO 11
06.02 Communicatie 21-01-2020 9:00 am NNVO 10
06.05 Gespreksdiscipline Marifoon 27-01-2020 9:00 am NNVO 7
03.03 Samenwerken op de corridor 30-01-2020 9:00 am NNVO 7
03.00 Basisopleiding brug- en sluisbediening 03-02-2020 9:00 am NNVO 15
01.08 Werken met vervoer gevaarlijke stoffen - Brug- en sluisbediening 05-02-2020 9:00 am NNVO 13
03.02 Brug- en sluisbediening 05-02-2020 9:00 am Westraven Utrecht 15
01.09 Werken met vervoer gevaarlijke stoffen - Mobiel verkeersleider 06-02-2020 9:00 am NNVO 13
01.03 Basisopleiding boa 06-02-2020 9:00 am NNVO 12
02.02 Rapporteren 07-02-2020 9:00 am NNVO 13
06.02 Communicatie 10-02-2020 9:00 am Westraven Utrecht 10
08.01 Incidentmanagement algemeen 11-02-2020 9:00 am NNVO 12
05.01 Nautisch Duits - niveau 1 12-02-2020 9:00 am Westraven Utrecht 12
03.04 Bediening op afstand 17-02-2020 9:00 am NNVO 12
01.02 Toezichthouder Binnenwater 17-02-2020 9:00 am Westraven Utrecht 12
08.02 Incidentmanagement - niveau 2 18-02-2020 9:00 am NNVO 15
03.05 VTS 1e Tranche 19-02-2020 9:00 am NNVO 12
05.03 Nautisch Engels - niveau 1 20-02-2020 9:00 am Westraven Utrecht 12
05.03 Nautisch Engels - niveau 1 20-02-2020 9:00 am Westraven Utrecht 12
06.05 Gespreksdiscipline Marifoon 24-02-2020 9:00 am NNVO 5
03.00 Basisopleiding brug- en sluisbediening 02-03-2020 9:00 am NNVO 14
01.08 Werken met vervoer gevaarlijke stoffen - Brug- en sluisbediening 04-03-2020 9:00 am NNVO 13
01.09 Werken met vervoer gevaarlijke stoffen - Mobiel Verkeersleider 05-03-2020 9:00 am NNVO 13
06.07 Persoonlijke weerbaarheid 05-03-2020 9:00 am Westraven Utrecht 10
06.04 IVS 05-03-2020 9:00 am NNVO 12
02.02 Rapporteren 06-03-2020 9:00 am NNVO 14
03.02 Brug- en sluisbediening 06-03-2020 9:00 am Westraven Utrecht 15
05.01 Nautisch Duits - niveau 1 10-03-2020 9:00 am Westraven Utrecht 12
08.01 Incidentmanagement algemeen 10-03-2020 9:00 am NNVO 15
03.04 Bediening op afstand 16-03-2020 9:00 am NNVO 12
08.01 Incidentmanagement algemeen 16-03-2020 9:00 am NNVO 12
05.03 Nautisch Engels - niveau 1 18-03-2020 9:00 am Westraven Utrecht 12
06.05 Gespreksdiscipline Marifoon 23-03-2020 9:00 am NNVO 8
06.02 Communicatie 24-03-2020 9:00 am NNVO 7
01.02 Toezichthouder Binnenwater 24-03-2020 9:00 am Westraven Utrecht 13
04.07 Snelle motorboten 10-04-2020 9:00 am Rib School Scheveningen 0
De inschrijving is gesloten.
04.07 Snelle motorboten 24-04-2020 9:00 am Rib School Scheveningen 3
04.07 Snelle motorboten 08-05-2020 9:00 am Rib School Scheveningen 3
03.00 Basisopleiding brug- en sluisbediening 11-05-2020 9:00 am NNVO 15
01.08 Werken met vervoer gevaarlijke stoffen - Brug- en sluisbediening 13-05-2020 9:00 am NNVO 13
01.09 Werken met vervoer gevaarlijke stoffen - Mobiel verkeersleider 14-05-2020 9:00 am NNVO 13
02.02 Rapporteren 15-05-2020 9:00 am NNVO 15
08.01 Incidentmanagement algemeen 19-05-2020 9:00 am NNVO 15
04.07 Snelle motorboten 22-05-2020 9:00 am Rib School Scheveningen 3
03.04 Bediening op afstand 25-05-2020 9:00 am NNVO 12
08.02 Incidentmanagement - niveau 2 26-05-2020 9:00 am NNVO 15
06.05 Gespreksdiscipline Marifoon 01-06-2020 9:00 am NNVO 8
04.07 Snelle motorboten 05-06-2020 9:00 am Rib School Scheveningen 3
06.07 Persoonlijke weerbaarheid 09-06-2020 9:00 am NNVO 10
03.02 Brug- en sluisbediening 04-09-2020 9:00 am Westraven Utrecht 15
03.00 Basisopleiding brug- en sluisbediening 07-09-2020 9:00 am NNVO 15
01.08 Werken met vervoer gevaarlijke stoffen - Brug- en sluisbediening 08-09-2020 9:00 am NNVO 13
01.09 Werken met vervoer gevaarlijke stoffen - Mobiel Verkeersleider 09-09-2020 9:00 am NNVO 13
02.02 Rapporteren 11-09-2020 9:00 am NNVO 15
03.04 Bediening op afstand 21-09-2020 9:00 am NNVO 12
05.01 Nautisch Duits - niveau 1 23-09-2020 9:00 am Westraven Utrecht 12
06.07 Persoonlijke weerbaarheid 24-09-2020 9:00 am NNVO 10
06.05 Gespreksdiscipline Marifoon 28-09-2020 9:00 am NNVO 8
05.03 Nautisch Engels - niveau 1 01-10-2020 9:00 am Westraven Utrecht 12
03.00 Basisopleiding brug- en sluisbediening 05-10-2020 9:00 am NNVO 15
06.02 Communicatie 06-10-2020 9:00 am NNVO 10
01.08 Werken met vervoer gevaarlijke stoffen - Brug- en sluisbediening 07-10-2020 9:00 am NNVO 13
01.09 Werken met vervoer gevaarlijke stoffen - Mobiel Verkeersleider 08-10-2020 9:00 am NNVO 13
02.02 Rapporteren 09-10-2020 9:00 am NNVO 15
01.02 Toezichthouder Binnenwater 12-10-2020 9:00 am NNVO 15
08.01 Incidentmanagement algemeen 13-10-2020 9:00 am NNVO 15
03.04 Bediening op afstand 19-10-2020 9:00 am NNVO 12
08.02 Incidentmanagement - niveau 2 20-10-2020 9:00 am NNVO 15
06.05 Gespreksdiscipline Marifoon 26-10-2020 9:00 am NNVO 8
08.01 Incidentmanagement algemeen 08-12-2020 9:00 am NNVO 15