01.03 Basisopleiding boa

Onderwijsvorm Klassikaal
Studiebelasting

Voorbereiding lesstof 24 uur

4 dagen theorieles 32 uur

Theorie-examen 8 uur

Praktijkles 8 uur

Praktijkexamen 8 uur

Voorkennis 07.00 of vaarbewijs
Doelgroep Deze module is bedoeld voor iedereen die de functie BOA krijgt.
Tekst De nautische sector heeft behoefte aan BOA's die kunnen handhaven en optreden io een professionele en integere manier. Deze module is algemeen en geschikt voor alle soorten BOA's en is dus niet specifiek voor BOA's op het vaarwater.
Inhoud

Opsporingsambtenaren en toezichthouders

De ambtseed of ambtsbelofte          

Herkenbaarheid en identificatie

Boa bij de gemeente

Strafbare feiten

Staandehouding en vaststelling identiteit

Aanhouding

De Algemene Wet Bestuursrecht (AWB)

Combibon

Feitenboekje

In beslag nemen

Fouilleren

Hoe komt een APV tot stand?

De gemeente-organisatie

Vervolging van strafbare feiten

Voorgeleiding

Ophouden voor onderzoek

In verzekering stelling

Het OM

Voorlopige hechtenis

Domein II, Welzijn en Infrastructuur

In dienst van de provincie

In dienst van RWS of een havenbedrijf.

Poging tot het plegen van een misdrijf

Voorbereiding van een delict

Wet op de economische delicten

Muldergedragingen

Wet Administratiefrechtelijke Handhaving

Aankondiging van beschikking

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau

Eigendomsrecht        

        Inbeslagname         

Vervolging strafbare feiten

        HALT

        Bekwaamheidseis   

Aangifte

Bezwaar

Aanhouden

Woning

Bewoner        

Toezicht op boa's      

Samenwerking met de politie

Politiebevoegdheden en geweldsmiddelen

Eisen aan het gebruik van geweldsmiddelen

Een klacht indienen

Ambtsmisdrijven

Recht en beroep        

Privaatrecht   

Publiek recht 

Strafrecht

Staatsrecht en bestuursrecht

De rechterlijke macht

Staatsinrichting

Taken staatshoofd

De provincie (2e bestuurslaag)

Gemeente (3e bestuurslaag)

Waterschap

Trias politica

Hoe komt een wet tot stand?

Examen De cursus wordt afgesloten met een theorie-examen bij ExTh en een praktijkexamen eveneens bij ExTh. NNVO regelt de inschrijving voor beide examens.

 

Globale inhoudsbeschrijving van de module 

In deze module wordt aandacht besteed aan het behalen van het BOA-diploma. Om dit diploma te kunnen behalen wordt in deze cursus aandacht gegeven aan verschillende aspecten waar een BOA mee te maken krijgt, zoals materieel strafrecht.

Voordat verschillende rechtssoorten ter sprake komen, wordt er een inleiding op het rechtssysteem van Nederland gegeven. Bij de inleiding van het rechtssysteem wordt onder andere de staatsinrichting, de rechterlijke organisatie en de functie van de politie en BOA behandeld.

Daarnaast wordt de cursist voorbereid op het praktijkexamen gespreks- en benaderingstechnieken.

Doel/rationale van de module

De nautische sector heeft behoefte aan boa’s die kunnen handhaven en optreden op een professionele en integere manier. Deze module is algemeen en geschikt voor alle soorten BOA’s en is dus niet specifiek voor boa's op binnenwater.

Studiemateriaal

De cursist ontvangt een syllabus met oefeningen op basis van realistische casuïstiek en zelfstudieopdrachten.

Aanmelden

De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever. 

Na aanmelding ontvangt u binnen drie werkdagen een bevestiging.

Het is ook mogelijk deze training in-house te geven.

Voor meer informatie over een in-house training kunt u bellen naar 010-4090040 of een e-mail sturen naar 

Inschrijven

01.03 Basisopleiding boa
06-02-2020 9:00 am