05.01 Nautische Duits niveau 1

Onderwijsvorm Klassikaal
Studiebelasting

Voorbereiding lesstof 8 uur

2 dagen theorieles 16 uur

Werkboek 8 uur

Voorkennis Basis beheersing Duits
Doelgroep Brug- en Sluisbediening, Operator
Tekst

Het doel van deze module is om de Brug- en Sluiswachter de standaardcommunicatie in de Duitse taal aan te leren. De bedienaar leert niet de Duitse grammatica. Het is niet de bedoeling dat hij/zij zelf zinnen kan maken. De module is bedoeld voor de bedienaar met een matige beheersing van de Duitse taal om de meest voorkomende situaties op de vaarweg in het Duits af te kunnen handelen. Aandacht is er dan ook voor de uitspraak van standaardcommunicatie. Bedienaren die een redelijke beheersing van de Duitse taal hebben en die met enige regelmaat worden geconfronteerd met afwijkende situaties op de vaarweg en/of incidenten kunnen beter de module Duits niveau 2 volgen.

Inhoud

        Standaard communicatie

        Positie

        Cijfers

Begeleidt het verkeer

        Verzoeken om een brugopening

        Indicatoren

        Basiswoorden

        Verzoeken om brugopening, de andere zijde gaat eerst door de brug

        Read back

Verstoringen

        Sper of stremming

        VHF communicatie gestoord of onduidelijk

        Internationaal spelalfabet

        Niet gemelde scheepvaart

        Onbekende positie

Communicatie bij sluizen

        Communicatie met ontkenning of afwijzing

        Verkeersaanwijzing

Examen De laatste dag wordt afgesloten met een theorie en praktijkexamen.