Bedrijfsprofiel

Het bestuur van NNVO heeft als taak de visie voor NNVO vast te stellen en de kwaliteit van het bureau te borgen. Het bestuur bepaalt de strategie van NNVO, ziet toe op een financieel gezonde bedrijfsvoering en stelt de tarieven vast. Met de nieuwe statuten werd naast het algemeen bestuur NNVO ook een dagelijks bestuur ingesteld.


Dagelijks bestuur

 • De heer J.W. van de Geer, voorzitter algemeen bestuur 
 • De heer H. Post, afdelingshoofd Sector Watersysteem bij Waternet
Bedrijfsprofiel NNVO

Algemeen bestuur

 • De heer J.W. van de Geer, voorzitter algemeen bestuur NNVO
 • De heer A. Bruijn, havenmeester Groningen Seaports 
 • De heer J. Husslage, hoofd Operatie, Port of Amsterdam 
 • De heer H. Post, afdelingshoofd Sector Watersysteem, Waternet 
 • De heer C. Duvekot, havenmeester Gemeentelijk Havenbedrijf Den Haag 
 • De heer R.J. Gutteling, manager VTS, Port of Rotterdam 
 • De heer J. Hollander, havenmeester North Sea Port
 • De heer M. Hage, afdelingshoofd Scheepvaartverkeer & Watermanagement, Rijkswaterstaat
 • De heer A. Stuulen, opgave-manager Infrastructuur, provincie Friesland
 • De heer A.J. Schuitmaker, havenmeester Den Helder
Bureau NNVO
 
 • De heer drs. J.A.M. van Breda, directeur a.i.
 • De heer A.J. Keller, hoofd VTS‐opleidingen
 • Mevrouw F. Hamidullahkhan, coördinator Nautische Leerlijnen
 • De heer K. Huisman, coördinator Nautische Leerlijnen
 • Mevrouw drs. J. van Eck, onderwijskundige
 • Mevrouw drs. R. Rijkhoek, onderwijskundige
 • Mevrouw F. Kort, opleidingskundige
 • De heer D. le Roy, financieel medewerker
 • Mevrouw E.M. Pelgrim-Buis, communicatie
 • Mevrouw C.L.F.T. Lichtenberg, communicatie
 • Mevrouw A. Klinge, secretariaat VTS
 • Mevrouw C.T. de Beer, secretariaat VTS
 • Mevrouw J. Kooij, secretariaat NL
 • Mevrouw R. Lautan, secretariaat NL
 • Mevrouw K. Koot, secretariaat NL
 • De heer J.H. Dekker, VTS-adviseur
 • De heer J.J.M. Weststrate, VTS-adviseur

Commissies 

De Commissie van Certificering en Auditing (CCA) bewaakt het niveau van de opleidingen door middel van examinering. Deze commissie is onderdeel van NNVO, eventueel aangevuld met deskundigen.

cvd

Commissie van Deskundigen, Nautische Leerlijnen.  


Commissie van Deskundigen
De praktische relevantie van de opleidingen die NNVO aanbiedt, wordt bewaakt door de Commissie van Deskundigen (CvD). De leden van de CvD zijn verantwoordelijk voor de relevantie van de lesstof. Ze controleren feitelijk of de beschreven werkwijze van toepassing is op de organisatie die zij vertegenwoordigen. 

NNVO heeft een Commissie van Deskundigen voor de VTS-opleiding en een Commissie van Deskundigen voor de Nautische leerlijnen. Deze commissies bestaan uit afgevaardigden van VTS-autoriteiten en Waternet, die de lesstof laten checken door inhoudsdeskundigen.

Commissie van Toezicht
De kwaliteit van het afnemen van examens wordt gewaarborgd door de Commissie van Toezicht (CvT). Deze commissie bestaat uit drie leden. Zij leggen op een niet aangekondigd moment een bezoek af tijdens een examen.