06.05 Gespreksdiscipline Marifoon

Onderwijsvorm Klassikaal
Studiebelasting

Voorbereiding lesstof 8 uur

2 dagen theorieles 16 uur

Werkboek 8 uur

Voorkennis Marifonie
Doelgroep Brug- en Sluiswachters, operators
Tekst Communiceren doen we allemaal. Als we iets communiceren, dan vinden we het belangrijk dat de ander ons begrijpt. Dit geldt ook voor communicatie via de marifoon. Dat is een goed (massa)communicatiemiddel om te communiceren met schippers en je collega’s. Voor een veilig en vlot scheepvaartverkeer is het van belang dat je met de schippers blijft communiceren. Om dit zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen, is er een speciale gespreksprocedure opgesteld. In deze module leer je hoe je zo effectief en professioneel mogelijk kunt communiceren via de marifoon zodat er een vlot en veilig marifoonverkeer ontstaat tussen jou en de schipper (wal – schip verbinding).
Inhoud

Contact leggen

        De opbouw van een boodschap

        Standaardcommunicatie

        Positie

        Professioneel Communiceren

Creëert het verkeersbeeld

        3 niveu’s van handelen

Begeleidt het verkeer

        Verzoeken om een brugopening

        Verzoeken om een brugopening bij tegenliggers

        Read back

        Indicatoren

        Gebruik indicatoren

Verstoringen

        Sper of stremming

        VHF communicatie gestoord of onduidelijk

        Niet gemelde scheepvaart

        Onbekende positie

        Communicaties bij sluizen

        Gespreks- en Etherdiscipline

Examen

De laatste lesdag wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen.

Deze module is uitermate geschikt als opfriscursus.

Globale inhoudsbeschrijving van de module 

In deze module wordt specifiek aandacht besteed aan het gebruik van de marifoon in de praktijk. Het gaat hierbij niet direct om de werking van de marifoon, maar om het helder communiceren door de marifoon.

In deze module leert de nautisch medewerker te communiceren, aanwijzingen/advies te geven en corrigerend op te treden in dagelijkse omstandigheden via de marifoon volgens de radiovoorschriften.

Doel/rationale van de module

Het is belangrijk dat de communicatie via de marifoon duidelijk is omdat er veel gesprekken plaatsvinden via de marifoon.

Als heldere communicatie mist, dan kunnen misvattingen ontstaan.

De vaarwegbeheerders hebben aangegeven dat deze (afsluiting) module belangrijk is, aangezien deze iedere vijf jaar gedaan moet worden.

Inschrijven

Er zijn geen komende evenementen