03.00 Basisopleiding brug- en sluisbediening

Onderwijsvorm Klassikaal i.c.m. zelfstudie
Studiebelasting

Voorbereiding lesstof: 12 uur
Theorieles: 32 uur
Werkboek: 24 uur

Voorkennis 07.00 of klein vaarbewijs
Doelgroep Brug- en sluisbedienaars
Omschrijving

Deze basisopleiding bestaat uit vier lesdagen. Cursisten loggen tijdens de eerste bijeenkomst in en doorlopen samen met de docenten een eerste onderdeel van de e-learning. Het lesmateriaal staat digitaal.

Gedurende de opleiding vul je een werkboek in; de opdrachten maak je onder begeleiding van een coach op je (toekomstige) werkplek. Deze coach tekent voor akkoord.

Na de laatste cursusdag heb je vier weken de tijd om je werkboek in te vullen. Daarna stuur je het werkboek terug naar het opleidingsinstituut (digitaal of per post). Heb je meer tijd nodig om het werkboek in te vullen? Neem dan contact op met NNVO

Cursisten ontvangen ter voorbereiding op het examen een (digitale) samenvatting.

Inhoud
 • Samenwerken op de corridor
 • Verschillende soorten bruggen
 • Bedienmogelijkheden
 • Visuele communicatie (lichten)
 • Auditieve communicatie (geluidsseinen/ marifoon / PA)
 • Communicatie via de marifoon: gespreksdiscipline
 • Toelatingsbeleid en Ontheffingen
 • Toelatingsbeleid, het BPR en overtredingen
 • Schouwen
 • Uitkijkstrategie en Omgevingsbewustzijn
 • Verleent doorvaart Brug
 • Verleent doorvaart sluis
 • Kolkindeling en toerbeurtplanning
 • Geladen en ongeladen beroepsvaart
 • Gevaarlijke stoffen / kegelschepen
 • Zeeschepen en ADN
 • Externe nautische invloeden
 • Storingen
 • Incidenten
 • Rapporteren en signaalfunctie
 • Bestuurlijke organisaties en overheden
Examen De opleiding wordt afgesloten met een theorie-examen. Zowel het examen als het ingevulde werkboek moeten minimaal met een voldoende worden afgerond. 


Globale inhoudsbeschrijving van de module 
Deze basismodule leidt op tot de bediening van eenvoudige lokale objecten. Het contact leggen met de scheepvaart op professionele wijze, het schouwen en het bedienen van het object zijn de belangrijkste onderwerpen van deze module. Samen met de opleiding Nautisch Duits niveau 1, leidt deze module op tot de basisbevoegdheid brug- en sluiswachter. 

Doel/rationale van de module
Het is voor nautische medewerkers belangrijk dat ze basiskennis hebben van de nautische sector om goed te kunnen functioneren binnen deze sector.

Aanmelden
De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever. Na aanmelding ontvang je binnen drie werkdagen een bevestiging.

Het is ook mogelijk deze training in-house te geven. Bel voor meer informatie over een in-house training naar telefoonnummer 010-4090040 of stuur een e-mail naar .

Inschrijven

03.00 Basisopleiding brug- en sluisbediening
07-09-2020 09:00

03.00 Basisopleiding brug- en sluisbediening
05-10-2020 09:00