03.00 Basisopleiding brug- en sluisbediening

Onderwijsvorm Blended learning

Studiebelasting

3 dagen theorieles 24 uur

Werkboek 4 uur

Studielast 4 uur

Voorkennis 07.00 of klein vaarbewijs
Doelgroep Brug- en Sluisbedieners
Tekst

De syllabus is de basismodule Brug- en sluisbediening van de Nautische Leerlijnen van de Nationaal Nautische Verkeersdienst Opleiding (NNVO). U ontvangt de syllabus en een werkboek. U krijgt een begeleider toegewezen; u maakt opdrachten; begeleider tekent akkoord; na een week stuurt u het werkboek terug naar het opleidingsinstituut.

Inhoud

Samenwerken op de corridor

Verschillende soorten bruggen

Bedienmogelijkheden

Visuele communicatie (lichten)

Auditieve communicatie (geluidsseinen/ marifoon / PA)

Communicatie via de marifoon: gespreksdiscipline

Toelatingsbeleid en Ontheffingen

Toelatingsbeleid, het BPR en overtredingen

Schouwen

Uitkijkstrategie en Omgevingsbewustzijn

Verleent doorvaart Brug

Verleent doorvaart sluis

Kolkindeling en toerbeurtplanning

Geladen en ongeladen beroepsvaart

Gevaarlijk stoffen / kegelschepen

Zeeschepen en ADN

Externe nautische invloeden

Storingen

Incidenten

Rapporteren en signaalfunctie

Bestuurlijke organisaties en overheden

Examen De laatste lesdag wordt afgesloten met een theorie-examen.

Globale inhoudsbeschrijving van de module 

De opleiding start met een kennismakingsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst loggen de cursisten in en doorlopen ze samen met de docenten een eerste onderdeel van de e-learning.

Deze e-learning module leidt op tot de bediening van eenvoudige lokale objecten.

Het contact leggen met de scheepvaart op professionele wijze, het schouwen en het bedienen van het object zijn de belangrijkste onderwerpen van deze module.

Samen met de opleiding Nautisch Duits niveau 1, leidt deze module op tot de basisbevoegdheid Brug en Sluiswachter *. 

Doel/rationale van de module

Het is voor de nautische medewerkers belangrijk dat ze basiskennis hebben van de nautische sector om goed te kunnen functioneren binnen deze sector.

Studiemateriaal

Eigendomsrechten: Cursist
Copyright: NNVO

Aanmelden

De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever. 

Na aanmelding ontvangt u binnen drie werkdagen een bevestiging.

Het is ook mogelijk deze training in-house te geven. Voor meer informatie over een in-house training kunt u bellen naar 010-4090040 of een e-mail sturen naar