05.01 Nautisch Duits - niveau 1

Onderwijsvorm Klassikaal
Studiebelasting

Voorbereiding lesstof: 8 uur
Theorieles: 16 uur / 2 dagen
Werkboek: 8 uur

Voorkennis Basisbeheersing Duits
Doelgroep Brug- en sluisbedienaars, operators
Omschrijving

Doel van deze module is om de brug- en sluiswachter de standaardcommunicatie in de Duitse taal aan te leren. De bedienaar leert niet de Duitse grammatica. De module is bedoeld voor bedienaars met een matige beheersing van de Duitse taal om de meest voorkomende situaties op de vaarweg in het Duits af te kunnen handelen. Aandacht is er dan ook voor de uitspraak van standaardcommunicatie. Bedienaars die een redelijke beheersing van de Duitse taal hebben en die met enige regelmaat worden geconfronteerd met afwijkende situaties op de vaarweg en/of incidenten kunnen beter de module Duits - niveau 2 volgen.

Inhoud
 •         Standaard communicatie
 •         Positie
 •         Cijfers

Verkeersbegeleiding

 •         Verzoeken om een brugopening
 •         Indicatoren
 •         Basiswoorden
 •         Verzoeken om brugopening, de andere zijde gaat eerst door de brug
 •         Read back

Verstoringen

 •         Sper of stremming
 •         VHF-communicatie verstoord of onduidelijk
 •         Internationaal spelalfabet
 •         Niet-gemelde scheepvaart
 •         Onbekende positie

Communicatie bij sluizen

 •         Communicatie met ontkenning of afwijzing
 •         Verkeersaanwijzing
Examen De laatste dag wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen.

Inschrijven

05.01 Nautisch Duits niveau 1
23-09-2020 09:00