05.02 Nautisch Duits - niveau 2

Onderwijsvorm Klassikaal
Studiebelasting

Voorbereiding lesstof: 8 uur
Theorieles: 32 uur (4 lesdagen)
Werkboek: 8 uur

Voorkennis

Basisbeheersing Duits of module 05.01

Doelgroep Brug- en sluisbedienaars en operators
Omschrijving

In deze module wordt aandacht besteed aan de Duitse taalvaardigheid van nautisch medewerkers. Je leert in het Duits te spreken over nautische zaken. Zo leer je aanwijzingen en adviezen te geven en corrigerend op te treden in standaard Duits. De focus ligt hierbij niet op de grammatica, maar het gaat er in deze cursus om dat je als nautisch medewerker wordt begrepen. Tegelijkertijd is deze module geen begincursus Duits. Er wordt dus van jou verwacht dat je beschikt over basiskennis van de Duitse taal.

Examen

De cursuswordt afgesloten met een praktijkexamen op de laatste lesdag.

Inschrijven

05.02 Nautisch Duits niveau 2
17-03-2021 09:00

05.02 Nautisch Duits niveau 2
17-03-2021 09:00