05.03 Nautisch Engels - niveau 1

Onderwijsvorm Klassikaal
Studiebelasting

Voorbereiding lesstof 8 uur

2 dagen theorieles 16 uur

Werkboek 8 uur

Voorkennis Basis beheersing Engels
Doelgroep Brug- en Sluisbedienaar, Operator
Omschrijving

Het doel van deze module is om de brug- en sluiswachter de standaardcommunicatie in de Engelse taal aan te leren. De bedienaar leert niet de Engelse grammatica. Het is niet de bedoeling dat hij/zij zelf zinnen kan maken. De module is bedoeld voor bedienaars met een matige beheersing van de Engelse taal om de meest voorkomende situaties op de vaarweg in het Engels af te kunnen handelen. Aandacht is er dan ook voor de uitspraak van standaardcommunicatie. Bedienaren die een redelijke beheersing van de Engelse taal hebben en die met enige regelmaat worden geconfronteerd met afwijkende situaties op de vaarweg en/of incidenten kunnen beter de module Engels niveau 2 volgen.

Inhoud

Contact leggen

        Standaard communicatie

        Positie

        Cijfers

Begeleidt het verkeer

        Verzoeken om een brugopening

        Indicatoren

        Basiswoorden

        Verzoeken om brugopening, de andere zijde gaat eerst door de brug

        Read back

Verstoringen

        Sper of stremming

        VHF communicatie gestoord of onduidelijk

        Internationaal spelalfabet

        Niet gemelde scheepvaart

        Onbekende positie

Communicatie bij sluizen

        Communicatie met ontkenning of afwijzing

        Verkeersaanwijzing

Examen De laatste dag wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen.

 

 

Bij deze module wordt gebruik gemaakt van de Europese taalniveaus (A1, A2, B1, B2). Wilt u weten wat deze niveaus precies betekenen? Klik dan hier.


Globale inhoudsbeschrijving van de module 

In deze module wordt aandacht besteed aan de Engelse taalvaardigheid van nautische medewerkers. De nautisch medewerker leert in deze module in het Engels te spreken over nautische zaken.

Daarnaast leert hij aanwijzingen en adviezen te geven én corrigerend op te treden in standaard Engels. Hierbij gaat het niet om het spreken van Engels zonder grammaticale fouten, maar het gaat er om dat de nautisch medewerker wordt begrepen.

Deze module is geen begincursus Engels. Er wordt dus verwacht dat de nautische medewerkers basiskennis hebben van de Engelse taal.

Doel/rationale van de module

De nautische sector krijgt regelmatig te maken met Engels sprekende vaarweggebruikers. Voor de veiligheid van de vaarweg is het belangrijk dat deze mensen kunnen verstaan wat er van hen wordt gevraagd.

Studiemateriaal

De cursist ontvangt een syllabus met oefeningen op basis van realistische casuïstiek en zelfstudieopdrachten. Tijdens contacturen wordt extra aandacht gegeven aan de Engelse spreek- en luistervaardigheid van de nautische medewerker.

Eigendomsrechten: Cursist
Copyright: NNVO

Aanmelden

De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever. 
Na aanmelding ontvangt u direct een aanmeldbevestiging. Binnen twee weken ontvangt u een reactie. Als u deze niet ontvangt, laat het ons dan weten.

Het is ook mogelijk deze training in-house te geven. Voor meer informatie over een in-house training kunt u bellen naar 010-4090040 of een e-mail sturen naar