05.03 Nautisch Engels niveau 1

Organisatie Diverse organisaties verzorgen deze module
Locatie(s)  Diverse locaties beschikbaar
Onderwijsvorm Klassikaal onderwijs i.c.m. zelfstudie (bv. werkplekopdrachten)
Doelgroep Nautische medewerkers
Niveau van de module MBO (2/3) werk- en denkniveau
Veronderstelde voorkennis 

Basiskennis Engels op A2 niveau. DIT IS EEN VEREISTE.

Als de cursist dit niveau niet heeft, dan is de kans groot dat hij/zij geen Nautisch Engels kan leren in de vijf dagen die er nu voor staan. Om van tevoren te bepalen of de cursist het A2-niveau heeft, kan de opdrachtgever ervoor kiezen om een selectietoets bij NNVO af te nemen.

Studiebelastinguren 

5 dagen van 8 uur contacttijd en ongeveer 20 uur zelfstudietijd.

Afhankelijk van uw voorkennis en ervaring en uw werktempo kunnen meer of minder uren voorbereiding en huiswerk nodig zijn.

Afsluiting module De module wordt afgesloten met een mondelinge toets
Aantal cursisten 11 -15 personen
Prijs deelnemer

€ 2.503,- 

Geplande cursusdata

U kunt inschrijven op de volgende cursusdata:

 
- 3 en 4 oktober 2018

 

 

Bij deze module wordt gebruik gemaakt van de Europese taalniveaus (A1, A2, B1, B2). Wilt u weten wat deze niveaus precies betekenen? Klik dan hier.


Globale inhoudsbeschrijving van de module 

In deze module wordt aandacht besteed aan de Engelse taalvaardigheid van nautische medewerkers. De nautisch medewerker leert in deze module in het Engels te spreken over nautische zaken.

Daarnaast leert hij aanwijzingen en adviezen te geven én corrigerend op te treden in standaard Engels. Hierbij gaat het niet om het spreken van Engels zonder grammaticale fouten, maar het gaat er om dat de nautisch medewerker wordt begrepen.

Deze module is geen begincursus Engels. Er wordt dus verwacht dat de nautische medewerkers basiskennis hebben van de Engelse taal.

Doel/rationale van de module

De nautische sector krijgt regelmatig te maken met Engels sprekende vaarweggebruikers. Voor de veiligheid van de vaarweg is het belangrijk dat deze mensen kunnen verstaan wat er van hen wordt gevraagd.

Studiemateriaal

De cursist ontvangt een syllabus met oefeningen op basis van realistische casuïstiek en zelfstudieopdrachten. Tijdens contacturen wordt extra aandacht gegeven aan de Engelse spreek- en luistervaardigheid van de nautische medewerker.

Eigendomsrechten: Cursist
Copyright: NNVO

Aanmelden

De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever. 
Na aanmelding ontvangt u direct een aanmeldbevestiging. Binnen twee weken ontvangt u een reactie. Als u deze niet ontvangt, laat het ons dan weten.
 

Het is ook mogelijk deze training in-house te geven. Voor meer informatie over een in-house training kunt u bellen naar 010-4090040 of een e-mail sturen naar 

Inschrijven

Er zijn geen komende evenementen