01.04 Handhaven op zeevaart (in ontwikkeling)

Onderwijsvorm Klassikaal onderwijs i.c.m. zelfstudie (bv. werkplekopdrachten)
Doelgroep Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's)
Niveau van de module MBO (4+) werk- en denkniveau
Veronderstelde voorkennis Pre: Basismodule Toezichthouder binnenwater (01.02)
Pre: Basisopleiding BOA (01.03)      
Pre: Basismodule Rapporteren (02.02)
Pre: Nautisch Engels voor bemanning zeevaart (05.04)
(Indicatieve) studiebelastinguren

6 dagdelen contacttijd & ongeveer 16 uur zelfstudietijd

Afhankelijk van uw voorkennis en ervaring en uw werktempo kunnen meer of minder uren voorbereiding en huiswerk nodig zijn.

Afsluiting module De module wordt afgesloten met een toets en een werkplekopdracht
Aantal cursisten 8 -15 personen
Prijs deelnemer € 521,-
Geplande startdata


U kunt zich inschrijven op de volgende moduledata:

- 29, 30 en 31 augustus 2018

 

Globale inhoudsbeschrijving van de module 
Wanneer een Buitengewoon Opsporingsambtenaar met de zeevaart te maken krijgt, is aanvullende kennis noodzakelijk. In deze module komt specifieke wet- en regelgeving, kennis van typen organisaties, betrokkenen en schaalgrootte met betrekking tot de zeevaart aan de orde. Daarbij dient de BOA te kunnen opereren in een omgeving waar de voertaal Engels is. Deze module besteedt daarom uitgebreid aandacht aan Engelse mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid binnen dit specifieke vakgebied.

Doel/rationale van de module
De nautische sector heeft behoefte aan BOA’s die kunnen handhaven op buitenwateren, zodat de veiligheid van zee gewaarborgd kan worden.

Studiemateriaal
De cursist ontvangt een syllabus met documentatie en referenties met betrekking tot handhaven zeevaart. Daarnaast bevat de syllabus oefeningen op basis van realistische casuïstiek, zelfstudieopdrachten en werkplekopdrachten. 
Eigendomsrechten: Cursist
Copyright: NNVO

Aanmelden
De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever. 
Na aanmelding ontvangt u direct een aanmeldbevestiging. Binnen 2 weken ontvangt u een reactie. Als u deze niet ontvangt, maak ons daarop dan a.u.b. attent.

Het is ook mogelijk deze training in-house te geven. Voor meer informatie over een in-house training kunt u bellen naar 010-4090040 of een e-mail sturen naar