01.04 Handhaven op zeevaart

Onderwijsvorm Klassikaal
Studiebelasting

Voorbereiding lesstof 16 uur

x dagen theorieles 32 uur

Voorkennis 07.00 of vaarbewijs
Doelgroep Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)
Tekst

De syllabus is de Verdiepingsmodule Handhaven op Zeevaart van de Nautische Leerlijnen van de Nationaal Nautische Opleiding (NNVO). Het schema opbouw cursus is een richtlijn en staat vermeld in de syllabus. Afhankelijk van uw voorkennis en ervaring en uw tempo kunnen meer of minder uren voorbereiding en huiswerk nodig zijn.

Inhoud

Uitvoerende instanties belast me de Handhaving en Toezicht op buitenwateren.

        Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T)

        Werkgebieden en Bevoegdheiden

Zeevaart

         Wat is zeevaart?

         Type zeeschepen

         Schaalgrootte

Wetgeving zeevaart

          Herkomst wetgeving zeevaart

          International Convention on Safety of Lives at Sea

          Ballast Water Management (BWM)

          International Convention on Load Lines

          International Convention on Standards of Training, Certification and Watch-                      keeping for Seafarers, STCW

          Maritime Labor Convention (MLC)

          Wet Zeevarenden

          Maritime Health

          Verkeersregels op het water

          Visserij

          Recreatievaart

Certificering zeevaart

           Overzicht certificaten

           Overzicht logboeken

Handhaven in de praktijk

            Scheepvaart Verkeers Centrum (SVC)

            Nautische handhaving en toezicht in het Scheldegebied

            Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA)
Examen De laatste lesdag wordt afgesloten met een theorie-examen.

 

Globale inhoudsbeschrijving van de module 
Wanneer een Buitengewoon Opsporingsambtenaar met de zeevaart te maken krijgt, is aanvullende kennis noodzakelijk. In deze module komt specifieke wet- en regelgeving, kennis van typen organisaties, betrokkenen en schaalgrootte met betrekking tot de zeevaart aan de orde. Daarbij dient de BOA te kunnen opereren in een omgeving waar de voertaal Engels is. Deze module besteedt daarom uitgebreid aandacht aan Engelse mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid binnen dit specifieke vakgebied.

Doel/rationale van de module
De nautische sector heeft behoefte aan BOA’s die kunnen handhaven op buitenwateren, zodat de veiligheid van zee gewaarborgd kan worden.

Studiemateriaal
De cursist ontvangt een syllabus met documentatie en referenties met betrekking tot handhaven zeevaart. Daarnaast bevat de syllabus oefeningen op basis van realistische casuïstiek, zelfstudieopdrachten en werkplekopdrachten. 
Eigendomsrechten: Cursist
Copyright: NNVO

Aanmelden
De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever. 
Na aanmelding ontvangt u direct een aanmeldbevestiging. Binnen 2 weken ontvangt u een reactie. Als u deze niet ontvangt, maak ons daarop dan a.u.b. attent.

Het is ook mogelijk deze training in-house te geven. Voor meer informatie over een in-house training kunt u bellen naar 010-4090040 of een e-mail sturen naar 

Inschrijven

Er zijn geen komende evenementen