04.05 Radardiploma

Organisatie Nova College
Locatie(s) IJmuiden en Harlingen
Onderwijsvorm Klassikaal onderwijs i.c.m. zelfstudie (bv. werkplekopdrachten)
Doelgroep Nautische medewerkers die werken met een radar
Niveau van de module MBO (2/3) werk- en denkniveau
Veronderstelde voorkennis Instroomeis: De nautisch medewerker moet in het bezit zijn van het klein of groot vaarbewijs (07.07 of 07.09) en het marifooncertificaat (06.01)
(Indicatieve) studiebelastinguren 5 dagen contacttijd & ongeveer 8 uur zelfstudie.

Afhankelijk van uw voorkennis en ervaring en uw werktempo kunnen meer of minder uren voorbereiding en huiswerk nodig zijn.

Afsluiting module De module wordt afgesloten met het behalen van een radardiploma (extern examen door CBR/CCV)
Aantal cursisten 8 -15 personen
Prijs deelnemer € 1.595,-
Geplande startdata

U kunt inschrijven op de volgende cursusdata:

- 20 t/m 24 november 2017
- 27 november t/m 1 december 2017
- 14 t/m 17 december 2017
- 5 t/m 9 februari 2018
- 16 t/m 20 april 2018

- 14 t/m 18 mei 2018

- 9 t/m 13 juli 2018

 

 

Globale inhoudsbeschrijving van de module 
In deze module wordt aandacht besteed aan het zelfstandig navigeren met behulp van de radar. Hierbij wordt er rekening gehouden met verschillende aspecten die invloed hebben op de interpretatie van de radar (denk aan wind en stroomsnelheid). Om goed te kunnen navigeren met de radar is het van belang dat er aandacht wordt gegeven aan de verschillende wetten en reglementen die gelden voor de scheepvaart. De acties die worden uitgevoerd naar aanleiding van de radarbeelden moeten namelijk wel in overeenstemming zijn met de wetgeving. In deze module wordt daarom ook aandacht gegeven aan deze aspecten.

Doel/rationale van de module
Het is belangrijk dat nautische medewerkers kennis hebben van de werking van de radar, zodat ze de radar op een juiste manier interpreteren. Een juiste interpretatie van de radar is nodig om het vaarwegverkeer zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Studiemateriaal
De cursist ontvangt een syllabus met oefeningen op basis van realistische casuïstiek, zelfstudieopdrachten en werkplekopdrachten. Daarnaast wordt tijdens de contacturen in de praktijk geoefend met realistische casuïstiek en simulatie.

Aanmelden
De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever. 
Na aanmelding ontvangt u direct een aanmeldbevestiging. Binnen 2 weken ontvangt u een reactie. Als u deze niet ontvangt, maak ons daarop dan a.u.b. attent.

Inschrijven

Er zijn geen komende evenementen