06.04 IVS

Onderwijsvorm

Klassikaal
Studiebelasting

Voorbereiding lesstof 4 uur

1 dag theorieles 8 uur

Voorkennis geen
Doelgroep Iedereen die met informatiesystemen werkt
Tekst Deze module behandelt Informatie Volg Systemen voor de scheepvaart, kortweg IVS. Er zijn in Nederland een groot aantal van dergelijke systemen in gebruik. Het bekendste en grootste is het systeem van Rijkswaterstraat, IVS90. De theorie achter deze systemen is onderwerp van deze module. Het daadwerkelijk leren werken met deze systemen zult u leren tijdens gerichte cursussen die georganiseerd worden foor uw werkgever en/ of op de werkvloer in de praktijk.
Inhoud

Overzicht IVS Nederland

IVS90

        Doelstelling

        Gebruik op de werkvloer

        Informatie voor beleid en statistiek - NIS en CBS

        Opzet van het systeem

        IVS-codes

        Schepen in het IVS90

Binnenvaart Informatie en Communicatie Systeem

        Werking

        BICS goes international

Zeevaartsystemen - Port Community System, SPOC NL, SafeSeaNet en THETIS

        Port community System

        Single Point of Contact Nederland

        SafeSeaNet

        THETIS

IVS van havenschappen

        Groningen Seaports en Harlingen

        Overdige havens en diensten

Examen

De lesdag wordt afgesloten met een theorie-examen.

 

Globale inhoudsbeschrijving van de module 
In deze module wordt aandacht besteed aan het IVS systeem. De nautisch medewerker leert om in te voeren en door te zetten in IVS. Daarnaast is er aandacht voor wat er gevraagd, gezegd en doorgegeven mag worden in het kader van IVS. De nautisch medewerker leert dus niet alleen de techniek van IVS, maar hij leert ook op een juiste manier om te gaan met IVS.

Doel/rationale van de module
Het is van belang dat nautisch medewerker gegevens correct in IVS invoeren, omdat op deze manier een veilig en vlot scheepvaartverkeer wordt bevorderd. Daarnaast is het door IVS mogelijk om snel en doelmatig te handelen bij ongevallen op vaarwegen en wordt het melden van scheepvaartgegevens geminimaliseerd als het schip eenmaal is ingevoerd in IVS.

Studiemateriaal
De cursist ontvangt een syllabus met oefeningen op basis van realistische casuïstiek, zelfstudieopdrachten en werkplekopdrachten. Daarnaast wordt tijdens de contacturen geoefend met het IVS-systeem. 
Eigendomsrechten: Cursist
Copyright: NNVO

Aanmelden
De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever. 
Na aanmelding ontvangt u direct een aanmeldbevestiging. Binnen 2 weken ontvangt u een reactie. Als u deze niet ontvangt, maak ons daarop dan a.u.b. attent. 
 

Het is ook mogelijk deze training in-house te geven. Voor meer informatie over een in-house training kunt u bellen naar 010-4090040 of een e-mail sturen naar 

Inschrijven

06.04 IVS
01-11-2019 9:00 am