08.01 Incident management algemeen

Organisatie Diverse organisaties verzorgen deze module
Locatie(s) Diverse locaties beschikbaar
Onderwijsvorm Klassikaal onderwijs i.c.m. zelfstudie (bv. werkplekopdrachten)
Doelgroep Nautische medewerkers die geen rol hebben in calamiteitenorganisaties
Niveau van de module MBO (3) werk- en denkniveau
Veronderstelde voorkennis Pre: 03.02 Brug- en sluisbediening of
04.01 Patrouilledienst
(Indicatieve) studiebelastinguren

1 dag contacttijd en ongeveer 4 uur zelfstudietijd.

Afhankelijk van uw voorkennis en ervaring en uw werktempo kunnen meer of minder uren voorbereiding en huiswerk nodig zijn.

Afsluiting module De module wordt afgesloten met een toets
Aantal cursisten 10 -15 personen
Prijs deelnemer € 244,-
Geplande startdata

U kunt inschrijven op de volgende moduledata:

- 23 november 2017
- 4 december 2017
- 7 mei 2018
- 7 december 2018
 


Globale inhoudsbeschrijving van de module

In deze module wordt aandacht besteed aan het herkennen en onderscheiden van incidenten, calamiteiten en rampen.

De nautisch medewerker leert niet alleen noodsituaties te herkennen, maar leert ook wat hij moet doen bij noodsituaties. Wat zijn taken zijn en wanneer hulpdiensten erbij betrokken moeten worden. Hierbij leert de nautisch medewerker hoe hij deze hulpdiensten kan inschakelen en hoe hij een juiste melding maakt van de noodsituatie.

De cursist leert daarnaast wat het organisatie-, object- en vaartuigspecifiek protocol is bij noodsituaties en wat het protocol is voor het omgaan met de pers.

Als laatste gaat deze module in op de zorg na een incident.

Doel/rationale van de module

Voor de veiligheid van de vaarweggebruikers is het van belang dat nautische medewerkers weten wat er gedaan moet worden direct na een incident, ook al zitten ze niet in een calamiteitenorganisatie.

Studiemateriaal

De cursist ontvangt een syllabus met oefeningen op basis van realistische casuïstiek en zelfstudieopdrachten. Daarnaast wordt tijdens de contacturen in de praktijk geoefend met realistische casuïstiek.

Aanmelden

De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever. 

Na aanmelding ontvangt u direct een aanmeldbevestiging. Binnen twee weken ontvangt u een reactie. Als u deze niet ontvangt, laat het ons weten.

Het is ook mogelijk deze training in-house te geven. Voor meer informatie over een in-house training kunt u bellen naar 010-4090040 of een e-mail sturen naar .