08.02 Incident Management level 2

Organisatie Diverse organisaties verzorgen deze module
Locatie(s) Diverse locaties
Onderwijsvorm Klassikaal onderwijs i.c.m. zelfstudie (bv. werkplekopdrachten)
Doelgroep Nautische medewerkers die een rol hebben in calamiteitenorganisaties
Niveau van de module MBO (3/4) werk- en denkniveau
Veronderstelde voorkennis Pre: Verkeersmanagement (04.02) of Basisopleiding NNVO
Studiebelastinguren

1 dag van 8 uur contacttijd & ongeveer 6 uur zelfstudietijd.

Afhankelijk van uw voorkennis en ervaring en uw werktempo kunnen meer of minder uren voorbereiding en huiswerk nodig zijn.

Afsluiting module De module wordt afgesloten met een toets
Aantal cursisten 10 -15 personen
Prijs deelnemer € 591,-
Geplande startdata

U kunt inschrijven op de volgende moduledata:

- 16 mei 2018
- 12 december 2018
 

 

Globale inhoudsbeschrijving van de module 
De thema’s binnen deze module zijn identiek aan de thema’s in module 08.01 Incidentmanagement algemeen. Deze module is echter bedoeld voor medewerkers die een rol hebben in calamiteitenorganisaties.
In deze module wordt aandacht besteed aan het herkennen en onderscheiden van incidenten, calamiteiten en rampen. De nautisch medewerker leert niet alleen noodsituaties te herkennen, maar leert ook wat hij moet doen bij noodsituaties, wat zijn taken zijn en wanneer hulpdiensten erbij betrokken moeten worden. Hierbij leert de nautisch medewerker hoe hij deze hulpdiensten kan inschakelen en hoe hij een juiste melding maakt van de noodsituatie. De cursist leert daarnaast wat het organisatie-, object- en vaartuigspecifiek protocol is bij noodsituaties en wat het protocol is voor het omgaan met de pers. Als laatste gaat deze module in op de zorg na een incident.

Doel/rationale van de module
Medewerkers die een rol hebben in de calamiteitenorganisatie moeten op de hoogte zijn van de protocollen, eigen rol, taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast is omgang met de pers en nazorg van belang om het incidentmanagement in goede banen te leiden.

Studiemateriaal 
De cursist ontvangt een syllabus met oefeningen op basis van realistische casuïstiek en zelfstudieopdrachten. Daarnaastwordt tijdens de contacturen in de praktijk geoefend met realistische casuïstiek.

Aanmelden
De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever. 
Na aanmelding ontvangt u direct een aanmeldbevestiging. Binnen 2 weken ontvangt u een reactie. Als u deze niet ontvangt, maak ons daarop dan a.u.b. attent.

Het is ook mogelijk deze training in-house te geven. Voor meer informatie over een in-house training kunt u bellen naar 010-4090040 of een e-mail sturen naar