08.03 Incidentmanagement - Officier van Dienst (OVD-W)

Onderwijsvorm Klassikaal
Studiebelasting

Voorbereiding lesstof: 8 uur

4 dagen theorie- en praktijklessen: 32 uur

Voorkennis Geen
Doelgroep Medewerkers die als Officier van Dienst gaan werken
Omschrijving

Officieren van Dienst (OvD-en) hebben de uitdagende taak om tijdens complexe incidenten tactische beslissingen te nemen en deze tot uitvoering te laten brengen. Zij werken in een dynamische en complexe omgeving waarbij vaak ook met andere hulpverleningsdiensten moet worden samengewerkt. Adequate kennis van, voorbereiding op en beoefening van de uit te voeren taken is cruciaal. Een opleiding aan de hand van het FABCM-model helpt operationele leidinggevenden de effectiviteit en slagkracht van hun commandovoering te verbeteren.

Inhoud
  • Algemeen kader
  • Juridisch kader OVD-W en scheepvaartzorg
  • Basis hulpverleningsdiensten
  • Crisisbeheersingsprocessen
  • Waterprocessen
  • Raakvlakken in het proces GRIP
  • Geco√∂rdineerde Regionale incidentbestrijding Procedure (GRIP)
  • Commando Plaats Incident (CoPI)
  • De Officier van Dienst Water (kernopgave)
  • Werkwijze en methoden
Examen De laatste lesdag wordt afgesloten met een theorie-examen.

Inschrijven

Geen data beschikbaar