08.03 Officier van dienst

Onderwijsvorm Klassikaal
Studiebelasting

Voorbereiding lesstof 8 uur

4 dagen theorie- en praktijklessen 32 uur

Voorkennis Geen
Doelgroep Medewerkers die als Officier van Dienst
Tekst

Officieren van Dienst (OvD-en) hebben de uitdagende taak om tijdens complexe incidenten tactische beslissingen te nemen en deze tot uitvoering te laten brengen. Zij werken in een dynamische en complexe omgeving waarbij vaak ook met andere hulpverleningsdiensten moet worden samengewerkt. Adequate kennis van, voorbereiding op en beoefening van de uit te voeren taken is cruciaal. Opleiding aan de hand van het FABCM model helpt operationele leidinggevenden de effectiviteit en slagkracht van hun commandovoering te verbeteren.

Inhoud

Algemeen kader, inleidend

juridisch kader OVD-W en scheepvaartzorg

Basis hulpverleningsdiensten

Crisisbeheersingsprocessen

Waterprocessen

Raakvlakken in het proces GRIP

Gecoördineerde Regionale incidentbestrijding Procedure (GRIP)

Commando Plaats Incident (CoPI)

De officier van Dienst Water (kernopgave)

Werkwijze en methoden

Examen De laatste lesdag wordt afgesloten met een theorie-examen.

Inschrijven

Er zijn geen komende evenementen