08.05 Basic Safety Training

Onderwijsvorm Klassikaal
Studiebelasting

Voorbereiding lesstof 8 uur

5 dagen theorie- en praktijklessen 40 uur

Voorkennis Geen
Doelgroep Medewerkers die in juridische zin te maken krijgen met incidenten
Tekst

In deze module wordt aandacht geschonken aan de juridische aspecten bij het afhandelen van een crisissituatie. Het betreft in deze module uitsluitend crisissituaties met betrekking tot de scheepvaart. De nautisch medewerker maakt kennis met de karakteristieken van verschillende scheepstypen en ladingstypen en leert de principes van ladings-, casco- en P&I-verzekeringen welke een rol spelen bij de juridische afhandeling van crisissituaties. Daarnaast behandelt deze module de wijze waarop de scheepvaartbranche is georganiseerd en welke regelgeving van toepassing is. Vervolgens wordt ingegaan op de de rol van de overheid bij incidentmanagement. Ten slotte wordt het juridisch kader rond berging en hulpverlening toegelicht evenals de praktische toepassing hiervan.

Inhoud  
Examen De laatste lesdag wordt afgesloten met een examen. U ontvangt het internationaal erkende BST-diploma

Globale inhoudsbeschrijving van de module 
Deze module staat in het teken van het behalen van het BST-certificaat. De volgende onderdelen maken deel uit van de training: overlevingstechnieken, sociale verantwoordelijkheden, veilige werkprocedures, onderhoud veiligheidsmiddelen, ehbo, brandbestrijding, brandweeroefeningen met brandweeruitrusting en gebruik van vereiste blusmiddelen, oefening met betrekking tot noodprocedures, eerste hulpverlening en reanimatie, en oefening met reddingsmiddelen. Hierbij worden theorie en praktijk afgewisseld waarbij de nadruk ligt op praktische vaardigheden. 

Om een veilig vaarwater te bevorderen is het van belang dat de nautisch medewerker kennis heeft van de verschillende veiligheidsaspecten die in deze module behandeld worden en daarbij ook de juiste handelingen kan uitvoeren.

Studiemateriaal 
Beperkt schriftelijk leermateriaal, oefeningen op basis van realistische casuïstiek, oefeningen met een acteur (of rollenspel), zelfstudieopdrachten en werkplekopdrachten om de transfer van de kennis in de eigen werkpraktijk te bevorderen.

Aanmelden
De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever. 
Na aanmelding ontvangt u direct een aanmeldbevestiging. Binnen 2 weken ontvangt u een reactie. Als u deze niet ontvangt, maak ons daarop dan a.u.b. attent.

Inschrijven

Geen data beschikbaar