08.06 EHBO

Onderwijsvorm Klassikaal
Studiebelasting

Voorbereiding lesstof 4 uur

4 dagen theorie- en praktijklessen 32 uur

Werkboek 4 uur

Voorkennis Geen
Doelgroep Iedereen die eerste hulp wil verlenen in een nautische setting
Tekst

In deze module behaalt de medewerker het EHBO-certificaat inclusief de aantekening ‘Verbandleer en kleine ongevallen’ en Reanimatie. De module behandelt de verschillende aspecten van eerste hulp bij ongevallen: vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp; stoornissen in het bewustzijn en ademhaling; uitwendige wonden, brandwonden en kneuzingen; ontwrichting, vergiftiging en elektriciteitsongevallen; verband- en hulpmiddelen en reanimatie.

Inhoud

Controle vitale functies

Lighouding

Wonden

Vergiftiging

Electriciteitsongevallen

Verbandmiddelen

Reanimatie

Examen Deze module wordt afgesloten met het EHBO-examen, inclusief Verbandleer en kleine ongevallen en Reanimatie en AED (extern examen door het Oranje Kruis)

 

Globale inhoudsbeschrijving van de module 
In deze module behaalt de medewerker het EHBO-certificaat inclusief de aantekening ‘Verbandleer en kleine ongevallen’ en Reanimatie. De module behandelt de verschillende aspecten van eerste hulp bij ongevallen: vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp; stoornissen in het bewustzijn en ademhaling; uitwendige wonden, brandwonden en kneuzingen; ontwrichting, vergiftiging en elektriciteitsongevallen; verband- en hulpmiddelen en reanimatie.

Doel/rationale van de module
De nautische sector heeft behoefte aan gecertificeerd EHBO’ers die kunnen handelen bij
ongevallen. Als iemand gewond raakt, dan is het voor de veiligheid en gezondheid van deze
persoon goed als er iemand aanwezig is die weet wat er gedaan moet worden bij bijvoorbeeld een
bepaalde verwonding, stoornis of elektriciteitsongeval. Bij sommige verwondingen kan het namelijk
slecht aflopen als er niet direct gehandeld wordt.

Studiemateriaal 
Schriftelijk leermateriaal, oefeningen op basis van realistische casuïstiek, oefeningen met een acteur (of rollenspel), zelfstudieopdrachten.

Aanmelden
De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever. 
Na aanmelding ontvangt u direct een aanmeldbevestiging. Binnen 2 weken ontvangt u een reactie. Als u deze niet ontvangt, maak ons daarop dan a.u.b. attent.

Inschrijven

Er zijn geen komende evenementen