08.07 BHV

Organisatie TvK Instructie
Locatie(s) Landelijk
Onderwijsvorm Klassikaal onderwijs i.c.m. zelfstudie
Doelgroep Medewerkers die nog niet eerder een BHV-training hebben gevolgd
Niveau van de module MBO (2) werk- en denkniveau
Veronderstelde voorkennis Geen
(Indicatieve) studiebelastinguren 1 of 2 dagen
Afsluiting module Deze module wordt afgesloten met het BHV-examen
Aantal cursisten 8 -15 personen
Geplande startdata Er is nog geen startdatum gepland. Deze cursus wordt gegeven op aanvraag. 


Globale inhoudsbeschrijving van de module

In deze module wordt aandacht gegeven aan de verschillende taken van een bedrijfshulpverlener bij een calamiteit. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • Alarmering en aandacht voor noodnummers en procedures binnen de verschillende locaties. 
  • Het verlenen van zowel spoedeisende als niet-spoedeisende eerste hulp.
  • Stukje theorie over brand en daarna oefenen met blussen.
  • Training in de communicatietaal en methodiek, inclusief oefenen met portofoons indien van toepassing. 
  • Het op de juiste manier evacueren van bezoekers en collega’s.

Doel/rationale van de module

De nautische sector heeft behoefte aan medewerkers die weten hoe ze om moeten gaan met calamiteiten binnen de organisatie, zodat de veiligheid wordt bevorderd. Bij een calamiteit is het van belang dat de BHV’er op een dusdanige manier handelt dat er zo min mogelijk persoonlijke incidenten plaatsvinden. Aan het eind van deze basisopleiding hebben de deelnemers voldoende kennis en vaardigheden om snel en efficiënt te kunnen optreden binnen de voorkomende omstandigheden.

Studiemateriaal
Schriftelijk leermateriaal, oefeningen op basis van realistische casuïstiek, oefeningen met een acteur (of rollenspel), zelfstudieopdrachten en reflectie van beeldmateriaal.

Aanmelden
De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever. Na aanmelding ontvangt u direct een aanmeldbevestiging. Binnen 2 weken ontvangt u een reactie. 

Inschrijven

Geen data beschikbaar