08.08 Kleine blusmiddelen

Onderwijsvorm Klassikaal
Studiebelasting

Voorbereiding lesstof 4 uur

0,5 dag praktijkles 4 uur

Voorkennis Geen
Doelgroep Iedereen die te maken kan krijgen met brand
Tekst

Deze cursus is praktisch opgezet. Na een theoretische uitleg, wordt vooral veel geoefend.

Inhoud

Verschillende soorten blusmiddelen

Verschillende soorten brand

Examen De les wordt afgesloten met een theoretisch examen. Na succesvol examen en deelname aan de praktijkoefeningen wordt het certificaat verstrekt.

 

Globale inhoudsbeschrijving van de module 
In deze module wordt aandacht gegeven aan het omgaan met kleine blusmiddelen en het blussen van kleine, beginnende brandjes. Hierbij wordt de aandacht gericht naar de praktijk. Hoe moeten kleine brandjes geblust worden en welke blusmiddelen moeten hiervoor gebruikt worden? Daarnaast leert de nautisch medewerker adequaat een gebied te ontruimen als de brand te groot blijkt te zijn om te ontruimen.

Doel/rationale van de module
De nautische sector heeft behoefte aan medewerkers die weten hoe ze om moeten gaan met kleine blusmiddelen, zodat bij het uitbreken van een brand direct gereageerd kan worden en de brand zo klein mogelijk gehouden wordt. 85% van de kleine branden kan namelijk geblust worden met kleine blusmiddelen als op de juiste manier en op het juiste tijdstip gereageerd wordt.

Studiemateriaal 
Beperkt schriftelijk leermateriaal, oefeningen op basis van realistische casuïstiek, oefeningen met een kleine brandjes en zelfstudieopdrachten.

Aanmelden
De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever. 
Na aanmelding ontvangt u direct een aanmeldbevestiging. Binnen 2 weken ontvangt u een reactie. Als u deze niet ontvangt, maak ons daarop dan a.u.b. attent.

Inschrijven

Er zijn geen komende evenementen