08.08 BHV - herhaling

Onderwijsvorm Klassikaal
Studiebelasting

Voorbereiding lesstof: 4 uur

Praktijkles: 4 uur

Voorkennis Geen
Doelgroep BHV'ers
Omschrijving

Deze cursus is praktisch opgezet. Na een theoretische uitleg wordt vooral veel geoefend.

Inhoud
  • Verschillende soorten blusmiddelen
  • Verschillende soorten brand
Examen De les wordt afgesloten met een theoretisch examen. Na deelname aan de praktijkoefeningen en een succesvol examen wordt het certificaat verstrekt.

 

Globale inhoudsbeschrijving van de module 
In deze module wordt aandacht gegeven aan het omgaan met kleine blusmiddelen en het blussen van kleine, beginnende brandjes. Hierbij wordt de aandacht gericht naar de praktijk. Hoe moet een kleine brand geblust worden en welke blusmiddelen moeten hiervoor gebruikt worden? Daarnaast leert de nautisch medewerker adequaat een gebied te ontruimen als de brand te groot blijkt te zijn om te blussen.

Doel/rationale van de module
De nautische sector heeft behoefte aan medewerkers die weten hoe ze om moeten gaan met kleine blusmiddelen, zodat bij het uitbreken van een brand direct gereageerd kan worden en de brand zo klein mogelijk wordt gehouden. 85 procent van de kleine branden kan namelijk geblust worden met kleine blusmiddelen als op de juiste manier en op het juiste tijdstip gereageerd wordt.

Studiemateriaal 
Beperkt schriftelijk leermateriaal, oefeningen op basis van realistische casuïstiek, oefeningen met kleine brandjes en zelfstudieopdrachten.

Aanmelden
De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever. Na aanmelding ontvangt u direct een aanmeldbevestiging. Binnen 2 weken ontvangt u een reactie. Als u deze niet ontvangt, laat het ons dan weten. 

Inschrijven

Geen data beschikbaar