08.08 Kleine blusmiddelen

Organisatie Divers
Locatie(s) Landelijk
Onderwijsvorm Klassikaal onderwijs i.c.m. zelfstudie (bv. werkplekopdrachten)
Doelgroep Nautische medewerkers
Niveau van de module MBO (2) werk- en denkniveau
Veronderstelde voorkennis Geen
(Indicatieve) studiebelastinguren 1 dag contacttijd
Afsluiting module Deze module wordt afgesloten met een praktijktoets
Aantal cursisten 4-8 personen
Prijs deelnemer Wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt
Geplande startdata Deze module is gereed. Er is echter nog geen startdatum bekend. U kunt zich al inschrijven voor de interesselijst.

 

Globale inhoudsbeschrijving van de module 
In deze module wordt aandacht gegeven aan het omgaan met kleine blusmiddelen en het blussen van kleine, beginnende brandjes. Hierbij wordt de aandacht gericht naar de praktijk. Hoe moeten kleine brandjes geblust worden en welke blusmiddelen moeten hiervoor gebruikt worden? Daarnaast leert de nautisch medewerker adequaat een gebied te ontruimen als de brand te groot blijkt te zijn om te ontruimen.

Doel/rationale van de module
De nautische sector heeft behoefte aan medewerkers die weten hoe ze om moeten gaan met kleine blusmiddelen, zodat bij het uitbreken van een brand direct gereageerd kan worden en de brand zo klein mogelijk gehouden wordt. 85% van de kleine branden kan namelijk geblust worden met kleine blusmiddelen als op de juiste manier en op het juiste tijdstip gereageerd wordt.

Studiemateriaal 
Beperkt schriftelijk leermateriaal, oefeningen op basis van realistische casuïstiek, oefeningen met een kleine brandjes en zelfstudieopdrachten.

Aanmelden
De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever. 
Na aanmelding ontvangt u direct een aanmeldbevestiging. Binnen 2 weken ontvangt u een reactie. Als u deze niet ontvangt, maak ons daarop dan a.u.b. attent.

Inschrijven

Er zijn geen komende evenementen