01.04 Regelgeving buitenwater

Onderwijsvorm Klassikaal
Studiebelasting

Voorbereiding lesstof: 16 uur
Theorieles: 32 uur

Afhankelijk van uw voorkennis, ervaring en tempo kunnen meer of minder uren voorbereiding en huiswerk nodig zijn.

Voorkennis 07.00 of vaarbewijs
Doelgroep Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's)
Omschrijving

Wanneer een Buitengewoon Opsporingsambtenaar met de zeevaart te maken krijgt, is aanvullende kennis noodzakelijk. In deze module komt specifieke wet- en regelgeving, kennis van typen organisaties, betrokkenen en schaalgrootte met betrekking tot de zeevaart aan de orde. Daarbij dient de BOA te kunnen opereren in een omgeving waar de voertaal Engels is. Deze module besteedt daarom uitgebreid aandacht aan Engelse mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid binnen dit specifieke vakgebied.

Inhoud

Uitvoerende instanties belast met de handhaving en toezicht op buitenwateren
- Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T)
- Werkgebieden en bevoegdheiden

Zeevaart
- Wat is zeevaart?
- Type zeeschepen
- Schaalgrootte

Wetgeving zeevaart
- Herkomst wetgeving zeevaart
- International Convention on Safety of Lives at Sea
- Ballast Water Management (BWM)
- International Convention on Load Lines
- International Convention on Standards of Training, Certification and Watch-                      keeping for Seafarers (STCW)
- Maritime Labor Convention (MLC)
- Wet Zeevarenden
- Maritime Health
- Verkeersregels op het water
- Visserij
- Recreatievaart

Certificering zeevaart
- Overzicht certificaten
- Overzicht logboeken

Handhaven in de praktijk
- Scheepvaart Verkeers Centrum (SVC)
- Nautische handhaving en toezicht in het Scheldegebied
- Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA)

Examen De laatste lesdag wordt afgesloten met een theorie-examen.

 

Doel/rationale van de module
De nautische sector heeft behoefte aan BOA’s die kunnen handhaven op buitenwateren, zodat de veiligheid op zee gewaarborgd kan worden.

Studiemateriaal
De cursist ontvangt een syllabus met documentatie en referenties met betrekking tot handhaven zeevaart. Daarnaast bevat de syllabus oefeningen op basis van realistische casuïstiek, zelfstudieopdrachten en werkplekopdrachten. 

Aanmelden
De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever. Na aanmelding ontvangt u direct een aanmeldbevestiging. Binnen 2 weken ontvangt u een reactie. Als u deze niet ontvangt, laat het ons dan weten.

Het is ook mogelijk deze training in-house te geven. Voor meer informatie over een in-house training kunt u bellen naar 010-4090040 of een e-mail sturen naar .

Inschrijven

Geen data beschikbaar