01.02 Toezichthouder binnenwater

Onderwijsvorm  Klassikaal
Studiebelasting

Voorbereiding lesstof: 10 - 20 uur (afhankelijk van het niveau)

2 dagen theorieles: 16 uur

Werkboek: 10 uur

Voorkennis 07.00 of vaarbewijs
Doelgroep Toezichthouders
Omschrijving
In deze syllabus maakt u kennis met het toezicht houden en de verantwoordelijkheden als toezichthouder, met het onderscheid tussen een toezichthouder en een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA).
Inhoud

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

    Inleiding Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Toezicht

    Het houden van toezicht

Handhaving

    De term handhaving

    Maatregelen

    Handhaven

Bevoegdheden toezichthouder

    Verzamelen van informatie

    Bewijsvoering

    Medewerkingsplicht

    Begrenzing van de bevoegdheid

Verslaglegging

    Verslag en proces verbaal

    Het verslag

Zorgvuldig handelen

    Algemeen beginsel van behoorlijk bestuur

Signaalfunctie toezicht

    Signaaltoezicht

    Wet- en regelgeving warbij signaal toezicht zich kan voordoen

 Examen  De laatste lesdag wordt afgesloten met een theorie-examen.

Globale inhoudsbeschrijving van de module 
In deze module wordt aandacht besteed aan de Algemene Wet bestuursrecht (m.n. artikel één en vijf), waarna er wordt ingegaan op de functie van een toezichthouder.

Wat zijn bijvoorbeeld de verantwoordelijkheden van een toezichthouder? Wat zijn bevoegdheden en beperkingen van een toezichthouder (op basis van Awb)? Wat mag toezichthouder doen met verzamelde bewijs (op basis van Awb)?

Daarnaast wordt in deze module duidelijk waar het verschil ligt tussen een toezichthouder en een BOA. Dit alles leert de cursist om na de module te mogen functioneren als toezichthouder.

Doel/rationale van de module
De nautische sector heeft behoefte aan medewerkers die toezicht kunnen houden op de vaarweg, zodat de veiligheid van de vaarweg gewaarborgd kan worden.

Studiemateriaal
De cursist ontvangt een syllabus met oefeningen op basis van realistische casuïstiek, zelfstudieopdrachten en werkplekopdrachten. 

Eigendomsrechten: Cursist
Copyright: NNVO

Aanmelden
De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever. Na aanmelding ontvangt u direct een aanmeldbevestiging. Binnen twee weken ontvangt u een reactie. Als u deze niet ontvangt, laat het ons dan weten.

Het is ook mogelijk deze training in-house te geven. Voor meer informatie over een in-house training kunt u bellen naar 010-4090040 of een e-mail sturen naar 

Inschrijven

01.02 Toezichthouder binnenwater
18-03-2021 09:00

01.02 Toezichthouder binnenwater
01-06-2021 09:00