01.02 Toezichthouder binnenwater

Onderwijsvorm  Klassikaal
Studiebelasting

Voorbereiding lesstof: 10 - 20 uur (afhankelijk van het niveau)

Theorieles: 16 uur (2 lesdagen)

Werkboek: 10 uur

Voorkennis 07.00 of vaarbewijs
Doelgroep Toezichthouders
Omschrijving

In deze module maak je kennis met het toezichthouden en de verantwoordelijkheden die je als toezichthouder hebt. Maar ook de beperkingen van een toezichthouder komen aan bod. Er wordt aandacht besteed aan de Algemene Wet bestuursrecht (met name hoofdstuk 1 en 5), waarbij wordt ingegaan op de functie van toezichthouder. Daarnaast maken we duidelijk waar het verschil ligt tussen een toezichthouder en een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa).  

Inhoud

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

    Inleiding Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Toezicht

    Het houden van toezicht

Handhaving

    De term handhaving

    Maatregelen

    Handhaven

Bevoegdheden toezichthouder

    Verzamelen van informatie

    Bewijsvoering

    Medewerkingsplicht

    Begrenzing van de bevoegdheid

Verslaglegging

    Verslag en proces verbaal

    Het verslag

Zorgvuldig handelen

    Algemeen beginsel van behoorlijk bestuur

Signaalfunctie toezicht

    Signaaltoezicht

    Wet- en regelgeving warbij signaal toezicht zich kan voordoen

 Examen  De laatste lesdag wordt afgesloten met een theorie-examen.


Studiemateriaal
De cursist ontvangt een syllabus met oefeningen op basis van realistische casuïstiek, zelfstudieopdrachten en werkplekopdrachten. 

Aanmelden
De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever.
Na aanmelding ontvang je binnen drie werkdagen een bevestiging.

Het is ook mogelijk deze training in-house te geven. Voor meer informatie over een in-house training kunt u bellen naar 010-4090040 of een e-mail sturen naar 

Inschrijven

Geen data beschikbaar