02.02 Rapporteren

Onderwijsvorm Klassikaal
Studiebelasting

Voorbereiding lesstof 8 uur

1 dag theorieles 8 uur

Werkboek 8 uur

Voorkennis MBO-3
Doelgroep Brug-en Sluiswachters, Toezichthouder
Tekst

Het doel van deze module is leren rapporteren. In deze module wordt daarom aandacht besteed aan hoe je gegevens verzamelt en wat in het rapport hoort te staan. In deze module vind je voorbeelden van rapporten. Ook vind je instrumenten waarmee je kunt toetsen of de inhoud van het rapport volledig is.

Inhoud

Rapporteren

        Dagrapport

        Passagerapport

        Storingsrapport

Objectief waarnemen

        Werking van de hersenen

Objectief Rapporteren

        DROLMOPS(A)

        Heldere Schrijfstijl

        Een rapport als bewijsstuk

Combinatie doelen

        Informatie verzamelen

        Wet openbaarheid van bestuur

        Afsluiting van een rapport

        Bijlagen bij een rapport

        Interne/ externe rapporten

Examen De laatste lesdag wordt afgesloten met een theorie-examen.

Globale inhoudsbeschrijving van de module 

In deze module wordt aandacht geschonken aan het opstellen van verschillende soorten rapporten. Zoals een rapport van bevindingen, adviesrapport, gebeurtenissenrapport en een schaderapport.

De nautisch medewerker leert in deze module wat de belangrijkste onderdelen zijn van deze rapporten en hij leert deze rapporten in correct Nederlands te schrijven.

Doel/rationale van de module

De nautische sector heeft behoefte aan juiste en heldere rapporten. Een goede kwaliteit hiervan zorgt voor minder risico’s rondom aansprakelijkheidsvraagstukken in de juridische en economische sfeer. Een goede, schriftelijke rapportage vermindert misverstanden, communicatiefouten en tijdsverlies.

Studiemateriaal

De cursist ontvangt een syllabus met rapportage formats en oefeningen op basis van realistische casuïstiek, zelfstudieopdrachten en werkplekopdrachten. 

Eigendomsrechten: Cursist
Copyright: NNVO

Aanmelden

De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever. 

Na aanmelding ontvangt u direct een aanmeldbevestiging. Binnen twee weken ontvangt u een reactie. Als u deze niet ontvangt, laat het ons dan weten.

Het is ook mogelijk deze training in-house te geven. Voor meer informatie over een in-house training kunt u bellen naar 010-4090040 of een e-mail sturen naar 

Inschrijven

02.02 Rapporteren
07-03-2019 9:00 am
02.02 Rapporteren
28-03-2019 9:00 am
02.02 Rapporteren
23-09-2019 9:00 am
02.02 Rapporteren
25-11-2019 9:00 am