03.05 VTS-1e tranche

Onderwijsvorm Klassikaal onderwijs i.c.m. zelfstudie (bv. werkplekopdrachten)
Doelgroep Nautische medewerkers die te maken hebben met VTS, maar zelf geen VTS-operator zijn
Niveau van de module MBO (3) werk- en denkniveau
Veronderstelde voorkennis Pre: Klein vaarbewijs of module 07.01 van de Nautische leerlijnen
(Indicatieve) studiebelastinguren

2 dagen contacttijd & ongeveer 12 uur zelfstudietijd

Afhankelijk van uw voorkennis en ervaring en uw werktempo kunnen meer of minder uren voorbereiding en huiswerk nodig zijn.

Afsluiting module De module wordt afgesloten met een toets
Aantal cursisten 8 -15 personen
Prijs deelnemer € 607,- 
Geplande cursusdata

U kunt inschrijven op de volgende cursusdata:

- 31 mei en 1 juni 2018 

- 10 en 11 oktober 2018

De module wordt gegeven bij Westraven, Griffioenlaan 2 te Utrecht

Globale inhoudsbeschrijving van de module 

De module is gericht op de rol van VTS'er als intermediair tussen schipper A en B zodat zij op de hoogte zijn van elkaars intentie, vaar- of schutplan. 

Met deze module wordt men niet opgeleid tot VTS-operator, daarvoor moet hij/zij de Basisopleiding van de NNVO volgen! 

Door als intermediair op te treden, houdt de VTS'er de vaarweg in de gaten. In de rol van intermediair is het belangrijker dat de aankomende VTS'er weet wat de verantwoordelijkheid van de schipper/loods/kapitein is en wat de eigen rol/verantwoordelijkheid is als VTS'er.

Duidelijkheid over de verdeling van verantwoordelijkheden en rollen voorkomt misverstanden, vermindert risico’s en bevordert de onderlinge communicatie.

Helderheid over rollen, taken en verantwoordelijkheden is ook van belang voor collega’s onderling. Op deze manier wordt ieder gebied gecontroleerd en is er een goede onderlinge afstemming.

In de module wordt aandacht besteed aan het interpreteren van radarbeelden: de kwaliteit van de radarbeelden bij een VTS-centrale is anders dan bij brug/sluisradarbeelden en er is verschil in interpretatie van de beelden. De aankomende VTS'er leert ook het verschil tussen de marifoonkanalen op de VTS-post en objecten kennen. Met kennis van interpretatie van radarbeelden en het gebruik van marifoonkanalen wordt de kans op fouten, ontstaan door onkundig gebruik, drastisch verkleind.

Doel/rationale van de module

Naast VTS-operators heeft de nautische sector interesse in mensen die niet op de verkeerspost zitten, maar wel kennis hebben van de verschillende verantwoordelijkheden van een VTS-operator. En ook het verschil weten tussen radarbeelden bij een VTS-centrale en bij een object. Door deze kennis kan de communicatie tussen deze personen worden versterkt.

Studiemateriaal

De cursist ontvangt een syllabus met oefeningen op basis van realistische casuïstiek, zelfstudieopdrachten en werkplekopdrachten. 
Eigendomsrechten: Cursist
Copyright: NNVO

Aanmelden

De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever. 
Na aanmelding ontvangt u binnen drie werkdagen een bevestiging.

Inschrijven

03.05 VTS 1e Tranche
07-02-2019 12:00 am
03.05 VTS 1e Tranche
27-02-2019 12:00 am
03.05 VTS 1e Tranche
19-03-2019 12:00 am