06.02 Communicatie

Onderwijsvorm Klassikaal
Studiebelasting

Voorbereiding lesstof 8 uur

2 dagen theorieles 16 uur

Werkboek 8 uur

Voorkennis Geen
Doelgroep Iedereen die beter wil leren communiceren
Tekst

Deze module is een algemene module over leren communiceren. Dit is geen cursus marifonie of gespreksdiscipline.

Inhoud

Duidelijk communiceren

        Gespreksdiscipline

        Het communicatieproces

Waarom is communiceren zo moeilijk?

        Het doen van aannames

        Waarom is communiceren nog meer zo moeilijk

Verschillen in communicatie

        Het gedragskompas

        Eenzijdige en tweezijdige communicatie

        Taakgerichtheid/ mensgerichtheid: gedrag en communicatie

        Het relatie aspect van communicatie

        De intonatie

Communicatie model

        Open, gesloten en sturende vragen

        Informatie geven

        Ergens op reageren

        Reflex

        Metacommunicatie

        Goed communiceren

        Een goed gesprek voeren

        Luisteren, Samenvatten en Doorvragen/ Doorgaan

Feedback geven

        Inleiding feedback geven

        Regels voor het geven van feedback

        Het ontvangen van feedback

Non-verbaal gedrag

Examen De laatste dag wordt afgesloten met een theorie-examen.


Globale inhoudsbeschrijving van de module 
 

In deze module wordt de basis van communicatie behandeld. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan een professionele uitstraling van de nautisch medewerker.

Hierbij moet worden gedacht aan de uitstraling als vertegenwoordiger van de eigen organisatie en het aannemen van een klantvriendelijke houding.

Dit laatste betreft het voeren van telefoongesprekken op correcte wijze, de communicatie afstemmen op de klant, de belangen van de klant inschatten en daar zo veel mogelijk rekening mee houden.

Doel/rationale van de module

De nautische sector heeft behoefte aan medewerkers die bewust en professioneel communicatievaardigheden hanteren om enerzijds hun eigen organisatie te vertegenwoordigen en anderzijds klantvriendelijk op te treden.

Studiemateriaal

Er is een syllabus die de nautisch medewerker moet doornemen. De nadruk bij deze module ligt echter op praktische communicatievaardigheden die met een acteur geoefend worden (eventueel ook onderling geoefend wordt). 

Eigendomsrechten: Cursist
Copyright: NNVO

Aanmelden

De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever. 

Na aanmelding ontvangt u direct een aanmeldbevestiging. Binnen twee weken ontvangt u een reactie. Als u deze niet ontvangt, maak ons daarop dan a.u.b. attent.

Het is ook mogelijk deze training in-house te geven.

Voor meer informatie over een in-house training kunt u bellen naar 010-4090040 of een e-mail sturen naar 

Inschrijven

Geen data beschikbaar