06.09 IVS90

Onderwijsvorm Klassikaal
Studiebelasting

2 dagen theorieles 16 uur

Voorkennis Geen
Doelgroep Voor iedereen die met IVS90 werkt
Tekst

IVS90 is het Informatie Volg Systeem van Rijkswaterstaat. Doel van de IVS90 training is het leren volgen en registreren van schepen op de Nederlandse vaarwegen. Met name het volgen van de schepen (actueel houden van positiegegevens) gebeurt in IVS90 door handmatige invoer van gegevens door operators van sluizen bruggen en verkeersposten. Maar ook voor het actueel houden van dynamische scheepsinformatie (lading, aantal mensen aan boord etc.) spelen operators een belangrijke rol

Inhoud

De basiscursus is een tweedaagse klassikale cursus. Naast een toelichting op het belang van betrouwbare informatie over de scheepvaart wordt vooral ook praktische instructie gegeven in het gebruik van de IVS90 applicatie zelf. De deelnemers ontvangen een bewijs van deelname, waarmee wordt bevestigd dat zij voldoende met IVS90 kunnen werken. Per cursusuitvoering kunnen maximaal 6 cursisten deelnemen

Examen Certificering vindt plaats op basis van uw aanwezigheid en een actieve deelname. De module wordt afgesloten met een individuele toets welke echter niet mee weegt in het afgeven van het deelnamecertificaat

Globale inhoudsbeschrijving van de module 

Doel/rationale van de module

IVS90 is het Informatie Volg Systeem van Rijkswaterstaat. Doel van de IVS90 training is het leren volgen en registreren van schepen op de Nederlandse vaarwegen. 

Met name het volgen van de schepen (actueel houden van positiegegevens) gebeurt in IVS90 door handmatige invoer van gegevens door operators van sluizen bruggen en verkeersposten. Maar operators spelen ook een belangrijke rol bij het actueel houden van dynamische scheepsinformatie (lading, aantal mensen aan boord etc.).

Aanmelden

De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever. Na aanmelding ontvangt u binnen drie werkdagen een bevestiging. 

Het is ook mogelijk deze training in-house te geven. Voor meer informatie over een in-house training kunt u bellen naar 010-4090040 of een e-mail sturen naar 

Inschrijven

06.09 IVS90
16-09-2019 9:00 am
06.09 IVS90
07-10-2019 9:00 am
06.09 IVS90
11-11-2019 9:00 am