01.00 Basisopleiding toezichthouden, signaleren en handhaven

Onderwijsvorm  E-learning in combinatie met klassikale bijeenkomsten
Studiebelasting

Voorbereiding lesstof 10 - 20 uur afhankelijk van het niveau

2 dagen theorieles 16 uur

Werkboek 10 uur

Voorkennis 07.00 of vaarbewijs
Doelgroep Toezichthouders
Tekst
In deze syllabus maakt u kennis met het toezicht houden en de verantwoordelijkheden als toezichthouder, met het onderscheid tussen een toezichthouder en een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA).
Inhoud

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

    Inleiding Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Toezicht

    Het houden van toezicht

Handhaving

    De term handhaving

    Maatregelen

    Handhaven

Bevoegdheden toezichthouder

    Verzamelen van informatie

    Bewijsvoering

    Medewerkingsplicht

    Begrenzing van de bevoegdheid

Verslaglegging

    Verslag en proces verbaal

    Het verslag

Zorgvuldig handelen

    Algemeen beginsel van behoorlijk bestuur

Signaalfunctie toezicht

    Signaaltoezicht

    Wet- en regelgeving warbij signaal toezicht zich kan voordoen

 Examen  De laatste lesdag wordt afgesloten met een theorie-examen.