01.09 Werken met vervoer gevaarlijke stoffen

Doel: Werken met vervoer gevaarlijke stoffen voor Mobiele Verkeersleiders  
Duur: 2 dagen contacttijd en 12 uur zelfstudie  
Voorkennis: Module 01.08 Gevaarlijke stoffen Brug- en Sluiswachters is verplicht  
Doelgroep: (Toekomstige) Mobiel verkeersleiders, Toezichthouders en verkeersbegeleiders  
Tekst: U ontvangt een syllabus die u ook als naslag kunt gebruiken. Bij deze module hoort een werkboek. Deze moet voor aanvang van de lessen gemaakt worden en worden in de les besproken. Het werkboek stuurt u, nadat de module is gevolgd, aan NNVO. Tijdens de bijeenkomsten wordt de lesstof op de praktijk toegepast.  

Inhoud:

Werken met wetgeving
Achtergrond wetgeving
Diverse handelingen met gevaarlijke stoffen
Wet vervoer gevaarlijke stoffen
Onderliggende reglementen
Indeling en systeem ADN
Werken met het ADN
Aansprakelijkheid, wettelijke bevoegdheden en de veiligheidsadviseur
Aansprakelijkheid
Bevoegde ambtenaren
Monsters nemen en verpakkingen openen
De veiligheidsadviseur
De indeling van het ADN
Indeling ADN
Onderverdeling in hoofdstukken
Consequente werkwijze in het ADN
Betekenissen van de kolommen 1-13 in tabel A
Betekenissen van de kolommen 1-20 in tabel C
Meldplicht
Meldplicht in het IVS-systeem
Meldplicht bij voorvallen en incidenten
Toestemming bevoegde autoriteit
Overige ADN-artikelen
Verplichte documenten aan boord van tankschepen
Certificaat van goedkeuring
Het begrip duwstel en gekoppeld samenstel
Overige documenten
De schriftelijke instructies
Stuwplan
Reisregistratie voor UN1203 benzine
ADN vakbekwaamheidscertificaat
Route gevaarlijke stoffen
Verschillende typen tankschepen
Overgangsbepalingen

 
Examen: De dag wordt voor alle cursisten afgesloten met een examen.  
Tarief: 827,00  
Minimum groepsgrootte: 5  

Inschrijven

Er zijn geen komende evenementen