01.09 Werken met vervoer gevaarlijke stoffen - Mobiel verkeersleider

Onderwijsvorm Klassikaal onderwijs
Studiebelasting

Voorbereiding lesstof: 4 uur

2 dagen theorieles: 16 uur

Werkboek: 4 uur

Voorkennis Module 01.08 Gevaarlijke stoffen - Brug- en sluisbediening is verplicht
Doelgroep (Toekomstige) mobiel verkeersleiders, toezichthouders en verkeersbegeleiders 
Tekst U ontvangt een syllabus die u ook als naslag kunt gebruiken. Bij deze module hoort een werkboek, die voor aanvang van de lessen gemaakt moet worden en in de les wordt besproken. Het werkboek stuurt u, nadat de module is gevolgd, aan het secretariaat van NNVO. Tijdens de bijeenkomsten wordt de lesstof op de praktijk toegepast.

Inhoud

Werken met wetgeving

Diverse handelingen met gevaarlijke stoffen

Wet vervoer gevaarlijke stoffen

Onderliggende reglementen

Indeling en systeem ADN

Werken met het ADN

Aansprakelijkheid, wettelijke bevoegdheden en de veiligheidsadviseur

Bevoegde ambtenaren

Monsters nemen en verpakkingen openen

Meldplicht

Meldplicht in het IVS-systeem

Meldplicht bij voorvallen en incidenten

Toestemming bevoegde autoriteit

Overige ADN-artikelen

Verplichte documenten aan boord van tankschepen

Certificaat van goedkeuring

Het begrip duwstel en gekoppeld samenstel

Overige documenten

De schriftelijke instructies

Stuwplan

ADN vakbekwaamheidscertificaat

Route gevaarlijke stoffen

Verschillende typen tankschepen

Overgangsbepalingen

Examen De laatste lesdag wordt afgesloten met een theorie-examen.

Bekijk hier wat je kunt verwachten van deze module

01.09 Werken met vervoer gevaarlijke stoffen - Mobiel verkeersleider

01.09 Werken met vervoer gevaarlijke stoffen voor Mobiele Verkeersleiders
14-05-2020 09:00

01.09 Werken met vervoer gevaarlijke stoffen voor Mobiele Verkeersleiders
09-09-2020 09:00

01.09 Werken met vervoer gevaarlijke stoffen voor Mobiele Verkeersleiders
08-10-2020 09:00