04.01 Patrouillevaart

Onderwijsvorm Klassikaal
Studiebelasting

Voorbereiding lesstof 4 uur

2 dagen theorieles 16 uur

Werkboek 4 uur

Voorkennis Vaarbewijs
Doelgroep Medewerkers patrouilledienst
Tekst

De syllabus is de module Patrouilledienst. Naast deze syllabus ontvangt u een werkboek waarmee u op uw eigen werkplek aan de slag kunt. In deze module wordt aandacht besteed aan het herkennen/signaleren en op juiste wijze interpreteren van de aanvraag voor vaaropdrachten.

Inhoud

Patrouille

        Taken patrouilledienst

        Preventie

Het maken van een keuze bij de verschillende opdrachten

        Prioriteiten stellen

        Veiligheidsniveaus en situatiebewust

        Primaire taken en secondaire taken

        Scheiding van taken

Het patrouilleren, verkennen

Anticiperen

        Situatie en omgevingsbewust

        Technisch beheer

Het regelen van het scheepvaartverkeer

        Begeleiding scheepvaart

        Vessel Traffic Service

        Het verschil tussen verkeersaanwijzingen en verkeersinformatie

        Bevoegdheid tot het geven van een verkeersaanwijzing of verkeersinformatie

Bijzondere opdrachten

        Het begeleiden van het scheepvaartverkeer bij een evenement

        Bijzonder transport

Veiligheidsprocedures & persoonlijke beschermingsmiddelen

        Verantwoordelijkheden werkgevers/ werknemers RI&E

        Wat zijn persoonlijke beschermingsmiddelen

        Arbeidsinspectie

        Basismiddelen

Examen De laatste lesdag wordt afgesloten met een theorie-examen.

Globale inhoudsbeschrijving van de module 

In deze module wordt aandacht besteed aan het herkennen/signaleren en op juiste wijze interpreteren van de aanvraag voor vaaropdrachten. Daarnaast is er aandacht voor patrouilletaken als scheepvaartbegeleiding, toezicht en begeleiding bij evenementen en nautische inspecties.

Tijdens het uitvoeren van deze taken kan het voorkomen dat de medewerker op een patrouillevaartuig moet ingrijpen door op corrigerend op te treden met toepassing van relevante wetten.

Een andere belangrijke taak voor een medewerker op een patrouillevaartuig, waar aandacht aan wordt besteed, is het geven van goede verkeersaanwijzingen.

Als laatste is er in deze module aandacht voor veiligheidsprocedures en persoonlijke beschermingsmiddelen aan boord in de patrouilledienst.

Doel/rationale van de module

De nautische sector heeft behoefte aan medewerkers in de patrouilledienst die een professionele en duidelijke handelingswijze laten zien, zodat patrouilletaken op een veilige manier plaatsvinden.

Studiemateriaal

De cursist ontvangt een syllabus met oefeningen op basis van realistische casuïstiek, zelfstudieopdrachten en werkplekopdrachten. 

Eigendomsrechten: Cursist
Copyright: NNVO

Aanmelden

De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever. 

Na aanmelding ontvangt u direct een aanmeldbevestiging. Binnen twee weken ontvangt u een reactie. Als u deze niet ontvangt, laat het ons dan weten.