04.02 Mobiel verkeersleider

Onderwijsvorm Klassikaal
Studiebelasting

Voorbereiding lesstof 8 uur

2 dagen theorieles 16 uur

Werkboek 4 uur

Voorkennis Pre: Patrouilledienst (04.01) of Toezichthouder binnenwater (01.02)
Doelgroep De module is bedoeld voor mobiel verkeersleiders
Tekst

Vlot inspelen op de informatiebehoefte van verschillende partijen bevordert de doorstroom van het nautisch verkeer. Om het verkeer goed te kunnen managen, is het belangrijk dat de nautisch medewerker weet wat verkeerscentrales, hulp- en overheidsdiensten willen weten zodat hij daarop kan anticiperen.

Inhoud

Verkeersmanagement

        Modaliteiten

        Rol kapitein/ schipper

Corridor

Verstrekken van informatie aan scheepvaartverkeer

        Het informatieproces

        Verschillende typen scheepvaartinformatie

        Informatieverstrekking tijdens waterincidenten

Het regelen van het scheepvaartverkeer

        Scheepvaartverkeer

        Bevoegdheid tot het geven van een verkeersaanwijzing

        Negeren van een verkeersaanwijzing

        Enkele aandachtspunten bij corrigerend optreden

Verkeerstekens

        Verkeersbesluit

        Verkeersbesluit bij bijzondere omstandigheden

        Richtlijnen scheepvaarttekens vaarwegen

        Dynamische Route Informatiepanelen (DRIP)

Nautische centrales - rol, taken en verantwoordelijkheden

        Bediencentrales

        Patrouillevaartuigen

        Verkeerscentrales wegverkeer

informatiebronnen

        Marifoon

        RADAR

        ECDDIS

        AIS

        River Information Services (RIS)

        BIVS

        Verkeersmanagement Ondersteuning voor de Scheepvaart (VOS)

        Bekendmaking aan de scheepvaart

Verkeersmanagement van morgen

Examen De laatste lesdag wordt afgesloten met een theorie-examen.

 

Globale inhoudsbeschrijving van de module 
Om het verkeer goed te kunnen managen, is het belangrijk dat de nautisch medewerker weet wat de verkeerscentrales, hulp- en overheidsdiensten willen weten en daarop anticiperen. Daarnaast is het belangrijk dat de nautisch medewerker onderscheid kan maken tussen verschillende soorten verkeersinformatie en de risico’s kent van verkeersinformatie, aanwijzingen en correcties. In deze module wordt aandacht besteed aan al deze punten. In deze module wordt daarnaast ook aandacht besteed aan goede samenwerking met derden (met kennis van de rol , bevoegdheden en verantwoordelijkheden van verschillende partijen) en een juiste communicatiehouding als verkeersmanager.

Doel/rationale van de module
Het is van belang dat een medewerker kennis heeft van de functie van verschillende soorten verkeersinformatie, zodat er goed gecommuniceerd en gemanaged kan worden. Een goede communicatie is belangrijk om een veilig vaarweg te bevorderen.

Studiemateriaal
De cursist ontvangt een syllabus met oefeningen op basis van realistische casuïstiek, zelfstudieopdrachten en werkplekopdrachten. Daarnaast wordt tijdens de contacturen in de praktijk geoefend met realistische casuïstiek.

Aanmelden
De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever. 
Na aanmelding ontvangt u direct een aanmeldbevestiging. Binnen 2 weken ontvangt u een reactie. Als u deze niet ontvangt, maak ons daarop dan a.u.b. attent.

Het is ook mogelijk deze training in-house te geven. Voor meer informatie over een in-house training kunt u bellen naar 010-4090048 of een e-mail sturen naar 

Inschrijven

Er zijn geen komende evenementen