04.03 Manoeuvreren

Onderwijsvorm Klassikaal
Studiebelasting

Voorbereiding lesstof 4 uur

2 dag theorieles 16 uur

Werkboek 4 uur

Voorkennis Geen
Doelgroep De module is bedoeld voor medewerkers met als functie mobiel verkeersleider/gezagvoerder-assistent gezagvoerder
Tekst Deze module gaat over zwaartepunten en scheepsbewegingen.
Inhoud

Stabiliteit

        Stabiliteit

        Zwaartepunt

        Draaipunt

        Verplaatsing draaipunt

        Verhoudingsgetallen

Het roer

        Werking van het roer

        Koers houden

        Koers wijzigen

        Soorten roeren

Voortstuwing

        Verschillende soorten schroeven

        Schroefwerking

Waterbeweging rondom schepen

        Boeggolf

        Negatieve stroom

        Volgstroom

        Squat

        Oevereffect en zuiging

        Schip op gelijke koers

        Schip op tegenovergestelde koers

Kanalen en rivieren

        Varen met wind

        Winddrukpunt en lateraalpunt

        Overig scheepvaartverkeer

        Varen op stroom

        Hang en oord

        Onderstroom en bovenstroom

        Opdraaien en kop voor nemen

        Stroom en wind

Weersomstandigheden

        Storm

        Golven

        Onweer

        Slecht zicht

Bruggen

Sluizen

Havens

Examen

De laatste lesdag wordt afgesloten met een theorie-examen.

 

Globale inhoudsbeschrijving van de module 
Deze module behandelt de effecten van stuur- en voortstuwingsmiddelen en de effecten van invloeden als wind en stroming op het manoeuvreren. Kennis van deze effecten is belangrijk om bijvoorbeeld goede verkeersaanwijzingen te kunnen geven. Daarnaast wordt er aandacht geschonken aan de (manoeuvreer)beperkingen bij grote schepen. Als laatste wordt in deze module gekeken naar de invloed van de schroef en het roer op de manoeuvreerbaarheid van een schip.

Doel/rationale van de module
De nautische sector heeft behoefte aan medewerkers die weten hoe manoeuvreerbaar schepen zijn en hoe bepaalde factoren als weer en verhoogde stroomsnelheid van invloed zijn op schepen. Nautische medewerkers moeten kunnen anticiperen op bepaalde vaarwegsituaties, zodat de adviezen die door hen gegeven worden ook haalbaar zijn.

Studiemateriaal
De cursist ontvangt een syllabus met oefeningen op basis van realistische casuïstiek, zelfstudieopdrachten en werkplekopdrachten. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van beeldmateriaal/simulatie. 
Eigendomsrechten: Cursist
Copyright: NNVO

Aanmelden
De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever. 
Na aanmelding ontvangt u direct een aanmeldbevestiging. Binnen 2 weken ontvangt u een reactie. Als u deze niet ontvangt, maak ons daarop dan a.u.b. attent.

Inschrijven

Geen data beschikbaar