04.05 Radardiploma

Onderwijsvorm Klassikaal
Studiebelasting

Voorbereiding lesstof 8 uur

5 dagen theorieles 40 uur

Voorkennis Eis: Marifooncertificaat (06.01) en Klein Vaarbewijs 1 óf 2
Doelgroep Medewerkers die met Radar varen
Tekst

Het is belangrijk dat nautische medewerkers kennis hebben van de werking van de radar, zodat ze de radar op een juiste manier interpreteren. Een juiste interpretatie van de radar is nodig om het vaarwegverkeer zo veilig mogelijk te laten verlopen

Inhoud

In deze module wordt aandacht besteed aan het zelfstandig navigeren met behulp van de radar. Hierbij wordt er rekening gehouden met verschillende aspecten die invloed hebben op de interpretatie van de radar (denk aan wind en stroomsnelheid). Om goed te kunnen navigeren met de radar is het belang dat er aandacht wordt gegeven aan de verschillende wetten en reglementen die gelden voor de scheepvaart. De acties die worden uitgevoerd naar aanleiding van de radarbeelden moeten namelijk wel in overeenstemming zijn met de wetgeving. In deze module wordt daarom ook aandacht gegeven aan deze aspecten

Examen De laatste lesdag wordt afgesloten met een praktijkexamen.

 

Globale inhoudsbeschrijving van de module 
In deze module wordt aandacht besteed aan het zelfstandig navigeren met behulp van de radar. Hierbij wordt er rekening gehouden met verschillende aspecten die invloed hebben op de interpretatie van de radar (denk aan wind en stroomsnelheid). Om goed te kunnen navigeren met de radar is het van belang dat er aandacht wordt gegeven aan de verschillende wetten en reglementen die gelden voor de scheepvaart. De acties die worden uitgevoerd naar aanleiding van de radarbeelden moeten namelijk wel in overeenstemming zijn met de wetgeving. In deze module wordt daarom ook aandacht gegeven aan deze aspecten.

Doel/rationale van de module
Het is belangrijk dat nautische medewerkers kennis hebben van de werking van de radar, zodat ze de radar op een juiste manier interpreteren. Een juiste interpretatie van de radar is nodig om het vaarwegverkeer zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Studiemateriaal
De cursist ontvangt een syllabus met oefeningen op basis van realistische casuïstiek, zelfstudieopdrachten en werkplekopdrachten. Daarnaast wordt tijdens de contacturen in de praktijk geoefend met realistische casuïstiek en simulatie.

Aanmelden
De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever. 
Na aanmelding ontvangt u direct een aanmeldbevestiging. Binnen 2 weken ontvangt u een reactie. Als u deze niet ontvangt, maak ons daarop dan a.u.b. attent.

Inschrijven

Geen data beschikbaar