06.07 Persoonlijke weerbaarheid

Organisatie Diverse organisaties verzorgen deze module
Locatie(s) Diverse locaties beschikbaar
Onderwijsvorm Klassikaal onderwijs i.c.m. zelfstudie (bv. werkplekopdrachten)
Doelgroep Nautische medewerkers die te maken krijgen met conflictsituaties en agressiviteit
Niveau van de module MBO (2/3) werk- en denkniveau
Veronderstelde voorkennis Pre: 06.02 Basismodule Communicatie
Studiebelastinguren

2 dagen van 8 uur contacttijd & ongeveer 8 uur zelfstudietijd.

Afhankelijk van uw voorkennis en ervaring en uw werktempo kunnen meer of minder uren voorbereiding en huiswerk nodig zijn.

Afsluiting module De module wordt afgesloten door middel van deelname
Aantal cursisten Maximaal 10 personen
Geplande startdata

U kunt inschrijven op de volgende cursusdata:


- 22 en 23 november 2018

 

 

Globale inhoudsbeschrijving van de module 

In deze module wordt aandacht besteed aan de persoonlijke weerbaarheid van een nautisch medewerker.

Hierbij leert hij/zij specifieke kennis en vaardigheden om agressief gedrag te voorkomen, om zichzelf te beschermen als dit desondanks niet lukt en om te alarmeren als de situatie uit hand loopt.

Deze module is zeer praktisch van aard en toegespitst op de werksituaties van de nautisch medewerkers.

Doel/rationale van de module

De nautische sector heeft behoefte aan medewerkers die de-escalerend kunnen optreden en vaardigheden hebben om zichzelf (indien nodig) te kunnen verweren en anderen te alarmeren.

Studiemateriaal

De nadruk ligt bij deze module op praktische (communicatie)vaardigheden welke geoefend worden. Hierbij staat het voorkomen van agressief gedrag voorop.

De cursist ontvangt daarbij een syllabus met oefeningen op basis van realistische casuïstiek & zelfstudieopdrachten.

Aanmelden

De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever. 

Na aanmelding ontvangt u direct een aanmeldbevestiging. Binnen twee weken ontvangt u een reactie. Als u deze niet ontvangt, laat het ons dan weten.

Het is ook mogelijk deze training in-house te geven. Voor meer informatie over een in-house training kunt u bellen naar 010-4090040 of een e-mail sturen naar 

Inschrijven

Geen data beschikbaar