01.08 Werken met vervoer gevaarlijke stoffen - Brug- en sluisbediening

Onderwijsvorm Klassikaal onderwijs
Studiebelasting

Voorbereiding lesstof: 8 uur

1 dag theorieles: 8 uur

Werkboek: 4 uur

Voorkennis 07.00 of vaarbewijs
Doelgroep Operators, brugwachters, sluismeesters en officier van dienst
Omschrijving U ontvangt een lesboek die u ook als naslag kunt gebruiken. Bij deze module hoort een werkboek. Deze maakt u voor aanvang van de lessen en wordt in de les besproken. Het werkboek stuurt u na afloop van de module op naar het secretariaat van NNVO. Tijdens de bijeenkomsten wordt de lesstof op de praktijk toegepast.

Inhoud

Wat zijn gevaarlijke stoffen?

        Gevarenklassen

        Wijze van vervoer

Hoe zijn gevaarlijke stoffen te herkennen

        Gevaaretiketten

        Overige etiketten die een specifiek gevaar aanduiden

        Blauwe kegels

        Gevaarlijke stoffen in de zeevaart

        Vervoersdocumenten

        Tabellen A en C

        Classificatiecode

De seinvoering

        Herkennen van vervoer gevaarlijke stoffen

        Blauwe kegels / lichten

        Ontgassen van tankschepen

        Het schutten van (kegel)schepen

        Artikel 6.28 het schutten van kegelschepen

        Syllabus 'het schutten van kegelschepen'

Het aanhouden van verplichte afstanden

Examen De lesdag wordt afgesloten met een theorie-examen.

 

 

Bekijk hier wat je kunt verwachten van deze module

Inschrijven

01.08 Werken met vervoer gevaarlijke stoffen voor Brug- en Sluiswachters
13-05-2020 09:00

01.08 Werken met vervoer gevaarlijke stoffen voor Brug- en Sluiswachters
08-09-2020 09:00

01.08 Werken met vervoer gevaarlijke stoffen voor Brug- en Sluiswachters
07-10-2020 09:00