03.04 Bediening op afstand

Onderwijsvorm Blended learning
Studiebelasting

Voorbereiding lesstof: 8 uur

1 dag theorieles: 8 uur

Werkboek: 8 uur

Voorkennis 03.00
Doelgroep Operators
Samenvatting

Met deze module worden brug- en sluiswachters opgeleid die vanuit een centrale bediencentrale een of meerdere objecten bedienen. Deze cursus is een verdieping op de basisopleiding Brug- en Sluisbediening, die verplicht is om de module Bediening op Afstand te mogen volgen. De module is praktisch opgezet met enkele fictieve bediencentrales. Hierdoor wordt de lesstof levendig en wordt het voor de onervaren bedienaar gemakkelijker om zich in te leven in de materie. Veel aandacht is besteed aan human factors en het schouwen. Voor een goed begrip hiervan is het belangrijk dat de cursist het schouwen en de zichtgebieden bij lokale bediening paraat heeft.

Inhoud

        Bediening op afstand vanuit een bediencentrale

        Gecombineerde bediencentrales

        Taken van de bediener

Samenwerken

        Teams

        Gezonde en ongezonde teams

Maakt Contact

        Aanmelding

        Verwerking aanmelding

Het managen van informatie

        Risico’s van werken met camera’s

        Belangrijkste hulpmiddelen bij bediening op afstand

        Beeldschermen

        Radar

Creëert verkeersbeeld

        Lokale kennis

        Schouwen

        Zichtgebieden van een brug

        Sluis met bruggen

        Uitkijkstrategie

        Samenvattend: O.G.E.N.

        Object-specifieke bediening

Cameraplan

        Richtlijn vaarweg 2011

        Stitching

        Ritsend bedienen

        Gebruik van camera’s en beelden

Veiligheid

Examen De laatste lesdag wordt afgesloten met een theorie-examen.


Globale inhoudsbeschrijving van de module

In deze module wordt aandacht geschonken aan het bedienen van bruggen en sluizen op afstand, inclusief het werken met camera’s en camerabeelden.

Voordat dit in de praktijk wordt geoefend, is het belangrijk dat de nautisch medewerker weet wat de beperkingen zijn bij het schatten van afstanden op basis van camerabeelden en radarbeelden.

Daarna leert de medewerker de camerabeelden te duiden en wat de bijbehorende bedienstappen zijn. In deze module is ook aandacht voor het bedienen van meerdere objecten, ritsend bedienen, op afstand.

Ten slotte wordt in deze module aandacht besteed aan de eigen rol en verantwoordelijkheden van de nautisch medewerker bij bediening op afstand.

Doel/rationale van de module

Aangezien er steeds meer bruggen en sluizen op afstand bediend worden is het van belang dat nautische medewerkers weten hoe bedienen op afstand werkt en wat de beperkingen zijn van bedienen op afstand. Door deze kennis kan een veilig vaarwegverkeer worden bevorderd.

Studiemateriaal

De cursist ontvangt een syllabus met oefeningen op basis van realistische casuïstiek, zelfstudieopdrachten en werkplekopdrachten. Daarnaast wordt er tijdens de contacturen aandacht besteed aan het oefenen met bediening op afstand.

Aanmelden

De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever. 
Na aanmelding ontvangt u binnen drie werkdagen een bevestiging.

Inschrijven

03.04 Bediening op afstand
21-09-2020 09:00

03.04 Bediening op afstand
19-10-2020 09:00