03.04 Bediening op afstand met camera's

Onderwijsvorm Klassikaal onderwijs i.c.m. zelfstudie (bv. werkplekopdrachten)
Doelgroep Nautische medewerkers die bruggen en/of sluizen op afstand bedienen
Niveau van de module MBO (3/4) werk- en denkniveau
Veronderstelde voorkennis Eis: Basismodule Brug- en Sluisbediening (03.02)
Studiebelastinguren

2 dagen contacttijd & ongeveer 12 uur zelfstudietijd

Afhankelijk van uw voorkennis en ervaring en uw werktempo kunnen meer of minder uren voorbereiding en huiswerk nodig zijn.

Afsluiting module De module wordt afgesloten met een examen (30 meerkeuzevragen)
Aantal cursisten 5-8 personen
Prijs deelnemer € 388,- 
Geplande startdata

Locatie: Griffioenlaan 2, 3526 LA in Utrecht.

 


Globale inhoudsbeschrijving van de module

In deze module wordt aandacht geschonken aan het bedienen van bruggen en sluizen op afstand, inclusief het werken met camera’s en camerabeelden.

Voordat dit in de praktijk wordt geoefend, is het belangrijk dat de nautisch medewerker weet wat de beperkingen zijn bij het schatten van afstanden op basis van camerabeelden en radarbeelden.

Daarna leert de medewerker de camerabeelden te duiden en wat de bijbehorende bedienstappen zijn. In deze module is ook aandacht voor het bedienen van meerdere objecten, ritsend bedienen, op afstand.

Ten slotte wordt in deze module aandacht besteed aan de eigen rol en verantwoordelijkheden van de nautisch medewerker bij bediening op afstand.

Doel/rationale van de module

Aangezien er steeds meer bruggen en sluizen op afstand bediend worden is het van belang dat nautische medewerkers weten hoe bedienen op afstand werkt en wat de beperkingen zijn van bedienen op afstand. Door deze kennis kan een veilig vaarwegverkeer worden bevorderd.

Studiemateriaal

De cursist ontvangt een syllabus met oefeningen op basis van realistische casuïstiek, zelfstudieopdrachten en werkplekopdrachten. Daarnaast wordt er tijdens de contacturen aandacht besteed aan het oefenen met bediening op afstand.

Aanmelden

De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever. 
Na aanmelding ontvangt u binnen drie werkdagen een bevestiging.

Inschrijven

Er zijn geen komende evenementen