08.01 Incidentmanagement - level 1

Onderwijsvorm Klassikaal
Studiebelasting

Voorbereiding lesstof: 8 uur

1 dag theorieles: 8 uur

Werkboek: 8 uur

Doelgroep Medewerkers die worden ingezet bij de bestrijding van incidenten.
Omschrijving

Deze module is bedoeld voor nautische medewerkers die als eerste bij een incident betrokken kunnen raken. Zij hebben geen coördinerende of leidende rol in de incidentenbestrijding, maar er wordt wel verwacht dat de nautische medewerkers actie ondernemen en regelend optreden bij incidenten. In jouw rol in de nautische wereld kun je te maken krijgen met incidenten. In deze cursus leer je wat voor soort incidenten je kunt tegenkomen en hoe je dan het beste kunt handelen.

Inhoud

Incidenten

Hulp inschakelen

Wat doet u en wat doen anderen bij een incident?

Voorbeeldscenario’s

Opschaling en afschaffing

Pers en nazorg

Examen De lesdag wordt afgesloten met een examen.

 

Globale inhoudsbeschrijving van de module
Deze module is bedoeld voor medewerkers die de functie hebben als: gezagvoerderassistent gezagvoerder, operator, sluismeester en brugwachter. In deze cursus wordt aandacht besteed aan het herkennen en onderscheiden van incidenten, calamiteiten en rampen.

De nautisch medewerker leert niet alleen noodsituaties te herkennen, maar leert ook wat hij moet doen bij noodsituaties. Wat de taken zijn en wanneer hulpdiensten erbij betrokken moeten worden. Hierbij leert de nautisch medewerker hoe hij/zij deze hulpdiensten kan inschakelen en hoe hij/zij een juiste melding maakt van de noodsituatie.

De cursist leert daarnaast wat het organisatie-, object- en vaartuigspecifiek protocol is bij noodsituaties en wat het protocol is voor het omgaan met de pers.

Als laatste gaat deze module in op de zorg na een incident. Het onderdeel wordt afgesloten met een toets.

Doel/rationale van de module
Voor de veiligheid van de vaarweggebruikers is het belangrijk dat nautische medewerkers weten wat er gedaan moet worden direct na een incident, ook al zitten ze niet in een calamiteitenorganisatie.

Studiemateriaal
De cursist ontvangt een syllabus met oefeningen met voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast ontvangt hij/zij een syllabus die ook als naslagwerk kan worden gebruikt. 

Aanmelden
De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever. Na aanmelding ontvangt u direct een aanmeldbevestiging. Binnen twee weken ontvangt u een reactie. Als u deze niet ontvangt, laat het ons weten.

Het is ook mogelijk deze training in-house te geven. Voor meer informatie over een in-house training kunt u bellen naar 010-4090040 of een e-mail sturen naar .