NNVO en voormalig directeur Biber-Klever schikken in ontslagzaak

Stichting NNVO en voormalig directeur mevrouw L.G. Biber-Klever hebben een schikking getroffen om hun arbeidsconflict te kunnen afsluiten. Tijdens de hoger beroep zitting op 5 januari 2021 liet de rechter doorschemeren (mogelijk) tot een ander oordeel te kunnen komen. Naar aanleiding hiervan werden de twee partijen het erover eens dat van beide zijden geen sprake is van ernstige verwijtbaarheid.

Het gerechtshof in Den Haag

Het gerechtshof in Den Haag