Directeur Pieter Kuijt blikt vooruit

Niemand heeft durven voorspellen dat Nederland in de eerste helft van dit jaar nog midden in de COVID-19-crisis zou zitten. Gelukkig kunnen we als NNVO met onze live videolessen de cursussen op hoog niveau aanbieden en dat blijven we voorlopig ook doen. Directeur Pieter Kuijt blikt vooruit op het komende jaar en deelt de plannen voor 2021.

2021 is een jaar van oogsten en consolideren. In maart verhuizen we naar onze nieuwe locatie op de Marten Meesweg 115 in Rotterdam. Nog dichter bij station Rotterdam Alexander en met betere parkeervoorzieningen. De mooie en functionele inrichting zal, zo hopen we, een positief effect hebben op de cursuservaring. Op de nieuwe locatie nemen wij onze eigen Saab-simulator in gebruik. Dat betekent dat we de praktijkoefeningen nu ‘in eigen huis’ kunnen doen. Samen met de participanten gaan we kijken hoe we het gebruik verder kunnen ontwikkelen voor onze opleidingen.

E-learning en vernieuwingen
Begin januari hebben we met gepaste trots de e-learning Poseidon voor de VTS-opleiding in gebruik genomen. De reacties van de deelnemers zijn onverdeeld positief. Online opleidingen zijn voor NNVO belangrijk, niet alleen omdat ze het volgen van onderwijs flexibeler maken, maar ook omdat je nieuwe leervormen gemakkelijker kunt toepassen. We willen dit jaar ook voor de Nautische Leerlijnen meer gebruik maken van e-learning.

Over de Nautische Leerlijnen gesproken, we hebben afgelopen jaar een nieuwe indeling gemaakt voor de opleiding brug- en sluiswachter. Er komt een overzichtelijke structuur met vier verschillende niveaus. We gaan dit komend voorjaar doorvoeren en verwachten hiermee beter aan te sluiten op de behoefte van de markt. Ook wordt de lesstof van de basisopleiding geheel vernieuwd en aangevuld met de nieuwste inzichten op het gebied van onder andere kijkstrategieën. Daarnaast wordt de leerlijn voor varende beroepen onder de loep genomen en in lijn gebracht met de wettelijke kaders en wensen van de participanten.

Nieuwe visie
Vanuit de in 2019 geformuleerde ambitie ‘NNVO brengt veiligheid dichterbij’ gaan we de komende maanden werken aan een nieuwe visie voor NNVO. Deze willen wij eind 2021 gereed hebben. Mede namens het gehele NNVO-team kijk ik uit naar de goede samenwerking met onze participanten en deelnemers.

Pieter Kuijt
Directeur NNVO

Pieter Kuijt voor het nieuwe kantoorpand van NNVO