Nieuwe module voor spoorbrugbedienaars

NNVO biedt in samenwerking met ProRail een nieuwe module aan: spoorbrugbediening. “Deze module sluit goed aan bij ons opleidingsaanbod. We hebben nu alle soorten opleidingen voor brugbedienaars onder één dak,” vertelt Korstiaan Huisman, coördinator van de Nautische Leerlijnen.

ProRail heeft niet alleen eigen spoorbrugbedienaars in dienst, maar maakt ook gebruik van diensten van externen zoals medewerkers van Rijkswaterstaat. Lean de Jong van ProRail: “Wij wilden een efficiënter methode om externe spoorbrugbedienaars op te leiden. Wij deden dit eerst zelf, maar toen we in contact kwamen met NNVO hebben we Korstiaan gevraagd deze opleiding voor ons te ontsluiten. Brugbedienaars opleiden is niet onze corebusiness en voor NNVO wel, daarom was dit voor ons een logische stap.”

Onderwijskundige slag
De module is inhoudelijk gemaakt door ProRail, terwijl NNVO voor een onderwijskundige slag zorgde. De lesstof gaat in op algemene nautische kennis, basiskennis van brugbediening en spoorsystemen en specifieke factoren die alleen bij spoorbruggen voorkomen. Zo komt de communicatie met de treinverkeersleider aan bod en worden verschillende praktijksituaties behandeld. De module wordt afgesloten met een online multiple-choice-toets. Het certificaat is drie jaar geldig, daarna moet de spoorbrugbedienaar op herhaling.

Trots op aanbod
Korstiaan Huisman is blij met deze uitbreiding van het opleidingsaanbod. “NNVO biedt verschillende cursussen voor brugbedienaars aan. Deze module was het laatste stukje dat nog ontbrak en past dus heel goed in ons aanbod aan opleidingen. We hebben nu alle soorten opleidingen voor brugbedienaars onder één dak en daar zijn we best een beetje trots op. We verwachten komend jaar zo’n 200 spoorbrugbedienaars op te leiden.”

Ga naar de cursuspagina spoorbrugbediening

De Calandbrug, een spoorbrug in het Rotterdamse havengebied