Geslaagde docentendag ondanks online versie

De eerste online versie van de jaarlijkse docentendag is door de docenten van de Nautische Leerlijnen goed ontvangen. De docenten werden op donderdag 3 juni via Teams bijgepraat over de laatste ontwikkelingen bij NNVO en de plannen voor de toekomst. Daarnaast was er aandacht voor blended learning, online lesgeven en werden ervaringen uit de praktijk besproken.

Françoise Kort, opleidingskundige bij NNVO, heette de docenten ’s ochtends om tien uur van harte welkom. De aanwezigen stelden zichzelf voor aan de hand van een voorwerp, wat mooie verhalen opleverde. Na deze kennismakingsronde ging coördinator Korstiaan Huisman in op de laatste ontwikkelingen bij NNVO. Van de verhuizing naar een ander pand direct tegenover station Rotterdam Alexander tot het nieuwe project Ariël, waarbij de leerlijn brug- en sluisoperator wordt vernieuwd. Ook stond hij stil bij de cijfers van het afgelopen jaar. In 2020 hebben 1774 cursisten van de Nautische Leerlijnen hun diploma behaald. Zij waardeerden de opleidingen met een 7,6. “Daar zijn we tevreden over, maar biedt ook ruimte voor verbetering,” aldus Korstiaan. Ondanks de coronacrisis was het een goed jaar.

Onderwijsvisie
Hierna kwam directeur Pieter Kuijt aan het woord over de onderwijskoers van NNVO. Hij ging hierbij in op de onderwijsvisie die de afgelopen maanden is uitgewerkt. Enkele belangrijke punten die hieruit naar voren kwamen: persoonlijke aandacht, interactieve bijeenkomsten, onderwijs in de meest optimale blended mix, een goede aansluiting op de praktijk én de cursist en lesprogramma’s die in de pas lopen met hedendaagse ontwikkelingen. Daarbij stipte Pieter ook het belang aan van samenwerking met de werkpraktijk bij het ontwikkelen van onderwijs. Tot slot ging hij kort in op het certificaat die de cursisten nu afloop van een cursus of opleiding ontvangen: “Die heeft overal dezelfde waarde en staat echt voor de kwaliteit van NNVO.” Hij nodigde de docenten uit hun feedback op de onderwijsvisie met NNVO te delen.

Vernieuwing met project Ariël
Onderwijskundige Evi Achten gaf een presentatie over het project Ariël. Binnen dit project staat vernieuwing van de leerlijn brug- en sluisoperator centraal. Doel is een uniform opleidingstraject te bieden via een doorlopende leerlijn in plaats van het aanbieden van losse modules. Hierbij dient de werkpraktijk als leidraad. Uit marktonderzoek is namelijk gebleken dat er meer behoefte is aan een overzichtelijke en kwalitatief inhoudelijke leerlijn, die beter is ingericht op de praktijk. Evi vertelde dat de nieuwe leerlijn wordt onderverdeeld in vier opleidingen, die zijn gebaseerd op indeling naar gebruik en complexiteit van bruggen en sluizen. Ze legde uit hoe cursisten de leerlijn doorlopen en welke voordelen deze vernieuwing met zich meebrengt.

compass 356769
De docenten reageerden enthousiast op de vernieuwingsslag. Docent Mario Querido: “Met dit opleidingstraject krijgen cursisten een eenduidige structuur en stroomt iedereen met gelijke kappen door. Er vindt een geleidelijke ontwikkeling plaats waar je als docent beter op kan anticiperen.” Ook docent Bart Verkade gaf aan blij te zijn met de vernieuwing: “Als iedereen in de klas hetzelfde niveau heeft, kun je als docent effectiever lesgeven. En doordat de losse modules komen te vervallen, zijn er ook geen dubbelingen meer in de lesstof.”

De komende tijd werkt NNVO nog aan de verdere structuur en indeling van de leerlijn en worden externen meegenomen in dit proces. Na 1 september 2021 gaat de projectgroep meer inhoudelijk aan de slag en zal de leerlijn steeds verder vorm krijgen.

Online onderwijs
Na de lunchpauze was het tijd voor het onderwerp ‘online onderwijs’ en tips en tricks. Vanaf maart 2020 is het online lesgeven in een stroomversnelling gekomen als gevolg van de coronacrisis. NNVO heeft de docenten via Zoom hiermee op weg geholpen en samen met hen aangepaste lesplannen ontwikkeld. Ook werden de examens aangepast naar een online versie. Terugkijkend zijn zowel cursisten als docenten overwegend positief over het online onderwijs. Het biedt veel voordelen en is dan ook niet meer weg te denken in de toekomstige manier van lesgeven.

Lessons learned
Onder leiding van Françoise Kort werd vooral ingegaan op de ‘lessons learned’. Er werd stilgestaan bij de voor- en nadelen, waarbij effectieve strategieën en tools werden besproken. De docenten wisselden verschillende tips met elkaar uit: van de breakout rooms in Zoom tot een fysiek whiteboard in combinatie met een eenvoudige webcam. Ook werd stilgestaan bij de vraag hoe je voor structuur zorgt binnen een online les en wat je kunt doen om cursisten gemotiveerd te houden. In de toekomst wil NNVO naar een blended model: een juiste mix van online en offline leerinterventies.

Blended case
Verderop in het programma werd dieper ingegaan op blended learning. Françoise liet hierbij NNVO’s ‘Poseidon’ zien, de e-learning die sinds januari van dit jaar voor de VTS-opleiding wordt ingezet. Een van de grote voordelen van deze digitale leeromgeving is dat cursisten thuis eindeloos kunnen oefenen in hun eigen tempo. Zo kunnen de cursisten hun stem en uitspraak terugluisteren wanneer ze procedures leren in te spreken. Een mooi voorbeeld van een ‘blended case’. De docenten zagen een dergelijk systeem ook wel zitten voor de module gespreksdiscipline binnen de Nautische Leerlijnen.

Luchtige afsluiting
Na een korte pauze volgde een brainstormsessie. Onderwerp van gesprek: leerinterventies in een blended onderwijsmodel, de rol van de docent binnen dit geheel en de benodigde begeleiding, planning en organisatie vanuit NNVO. De brainstorm leverde nuttige ideeën en inzichten op. Om de dag luchtig af te sluiten was het inmiddels tijd geworden voor een quiz via de interactieve tool Kahoot. Hadden de docenten vandaag goed opgelet en wisten zij alle vragen te beantwoorden? De docenten konden deze afwisseling in het programma wel waarderen en wisten de meeste vragen uit de quiz goed te beantwoorden. Maar uiteindelijk ging communicatiespecialist Esther Pelgrim er met de winst vandoor, op de voet gevolgd door Pieter Kuijt.

ship 981597 1280
In de evaluatie gaven de deelnemers aan een hoop te hebben opgestoken van deze dag. Ook de variatie in onderwerpen werd positief ontvangen. De docenten waren onder de indruk van de e-learning Poseidon en de toekomstplannen van NNVO. Zij vonden het prettig om elkaar weer te zien en tips en digitale tools uit te wisselen. Daarnaast vonden ze dat de pauzes wel wat langer mochten, want het was een intensieve dag: “Een hele dag les krijgen achter je scherm is toch best pittig.” Of zoals een van de docenten het verwoordde: “Nu weet ik hoe de cursisten zich voelen.”