Vliegende start bij Nautische Leerlijnen

Het is druk bij de Nautische Leerlijnen van NNVO: het aantal inschrijvingen is in januari maar liefst vijf keer zo hoog dan in voorgaande jaren. Het komt voor dat er op één dag drie klassen zijn voor één module. “Dit is echt uniek in het bestaan van NNVO,” vertelt coördinator Korstiaan Huisman. “Het betekent dat we alle zeilen moeten bijzetten om aan de vraag te kunnen voldoen.”

Het recordaantal inschrijvingen brengt planmatig een behoorlijke uitdaging met zich mee. Niet alleen heeft het secretariaat veel inschrijvingen te verwerken, ook moeten er bijvoorbeeld extra examens en werkboeken worden nagekeken. Daarnaast zijn er meer docenten en leslokalen nodig. Korstiaan: “Elke week steken we als team de koppen bij elkaar en maken we samen een planning om alle cursussen goed te laten verlopen. Dat lukt vooralsnog prima. Gelukkig beschikken we sinds kort over een eigen docent, wat erg prettig blijkt te werken.”

Flexibeler organisatie
Met de komst van docent Jack Jonker is NNVO flexibeler geworden. Hij geeft niet alleen les, maar houdt zich ook bezig met het up-to-date houden van lesmateriaal. “Ook kunnen we dankzij een eigen docent beter voorzien in de behoefte aan maatwerk,” zegt Korstiaan. “Verder kunnen de dames op het secretariaat wel wat handen extra gebruiken, daarom staat er sinds kort een vacature open voor een administratief medewerker.”

Oorzaken van drukte
Er zijn meerdere oorzaken aan te wijzen voor de drukte bij de Nautische Leerlijnen. Op 4 september 2019 publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid een rapport naar aanleiding van een ernstig ongeluk op de Prins Bernhardbrug in Zaandam. Uit het rapport kunnen lessen worden geleerd om ongelukken met op afstand bediende bruggen in de toekomst te voorkomen. Sindsdien is er vooral onder overheden meer bewustwording gekomen. “Overheden zien nu meer dan voorheen de noodzaak in van opleiden,” legt Korstiaan uit.

Daarnaast heeft ook de nautische sector te maken met vergrijzing. “Mensen moeten langer doorwerken en oudere werknemers mogen minder of geen nachtdiensten draaien. Dat moet opgevangen worden met extra personeel. Bovendien worden er om bedrijfseconomische redenen minder mensen in vaste dienst genomen en neemt het aantal flexcontracten toe. Dit alles zorgt voor een hogere opleidingsbehoefte,” aldus de coördinator van de Nautische Leerlijnen.

Image