Image
Image

NNVO en het coronavirus


De impact van het coronavirus (COVID-19) op onze onderwijsinstelling is groot. NNVO wil er alles aan doen om de gezondheid van eenieder te beschermen en daarmee een bijdrage te leveren aan het beperken van het aantal coronabesmettingen. Daarom heeft NNVO een aantal maatregelen getroffen. We volgen hierin de richtlijnen van de overheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Onze leslocatie is alleen open voor kleine groepen cursisten en voor herkansingen en examens. Ons kantoor is alleen open voor werkzaamheden die niet vanuit huis kunnen plaatsvinden. De hierna genoemde richtlijnen en maatregelen gelden voor alle cursisten, docenten en andere betrokkenen van NNVO.


Thuisblijven bij klachten

 • Blijf thuis bij klachten. Ook bij milde klachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
 • Heeft iemand uit jouw gezin of een huisgenoot last van benauwdheid en/of koorts? Ook dan blijf je thuis.
 • Blijf thuis als iemand in jouw directe omgeving positief getest is op het coronavirus (COVID-19), of in afwachting is van een testuitslag. Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 10 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD).
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens je aanwezigheid bij NNVO klachten ontstaan zoals hierboven omschreven.

Algemene voorschriften

 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Draag een mondkapje wanneer je je in de openbare ruimtes van ons gebouw bevindt. Tijdens de lessen mag het mondkapje af.
 • Stap zoveel mogelijk alleen in de lift (maximaal 2 personen).
 • Was je handen vaak met water en zeep, minimaal 20 seconden per keer.
 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst bij NNVO en bij vertrek. We hebben hiervoor dispensers opgehangen.
 • Schud geen handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. Was daarna je handen.
 • Beperk het aanraken van deuren, deurklinken e.d. tot het noodzakelijke minimum.
 • Bij de koffieautomaat kun je gebruik maken van desinfecterende doekjes. 
 • Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op.

Voorschriften voor cursisten en docenten

 • Kom alleen op vooraf besproken of bevestigde tijden en kom op tijd (20 minuten voor aanvang van de les, herkansing of het examen).
 • Blijf zoveel mogelijk in het leslokaal waar je les hebt of les geeft.
 • Houd gedurende de lesdag dezelfde plek in het leslokaal aan.
 • Het is niet toegestaan om als cursist naar de kantoorvleugel van NNVO te komen.
 • Docenten maken zoveel mogelijk gebruik van één vast contactmoment met een medewerker van NNVO.
 • Cursisten en docenten krijgen de mogelijkheid om hun plek in het leslokaal voor en na gebruik te reinigen.

NNVO neemt extra hygiënische maatregelen voor o.a. het reinigen van de contactpunten en toiletten.

Vragen?

Heb je nog vragen? Ga dan naar onze pagina met veelgestelde vragen. Of kijk op de site van de Rijksoverheid voor veelgestelde vragen over het coronavirus en gezondheid. Voor verdere vragen kun je terecht bij onze coronacoördinator Corry de Beer via telefoonnummer 06-82 98 29 04 of per mail: .