Over NNVO


NNVO, de Nationale Nautische Verkeersdienst Opleiding, is hét opleidingscentrum voor de nautische sector. NNVO is een stichting zonder winstoogmerk. We werken samen met Rijkswaterstaat, Koninklijke Marine, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Groningen Seaports, Northsea Port en gemeentelijk havenbedrijf Den Haag. Experts van onze participanten zijn direct betrokken bij het onderwijs. 

Het bestuur van NNVO bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. De bestuursleden stellen de visie voor NNVO vast en borgen de kwaliteit van het bureau. Ook bepaalt het bestuur de strategie van NNVO, ziet toe op een financieel gezonde bedrijfsvoering en stelt de tarieven vast. 

 
Dagelijks bestuur

 • De heer J.W. van de Geer, bestuursvoorzitter en hoofd afdeling Projectrealisatie, WDODelta
 • De heer R.J. Gutteling, hoofd VTS en plaatsvervangend havenmeester, Port of Rotterdam
 • De heer A. Stuulen, opgavenmanager Infrastructuur, provincie Fryslân
Bedrijfsprofiel NNVO

Algemeen bestuur

 • De heer J.W. van de Geer, bestuursvoorzitter en hoofd afdeling Projectrealisatie, WDODelta
 • De heer C.A. Duvekot, havenmeester Havenbedrijf, Scheepvaart en tunnelcentrale Scheveningen
 • De heer R.J. Gutteling, hoofd VTS en plaatsvervangend havenmeester, Port of Rotterdam
 • De heer M. Hage, afdelingshoofd Scheepvaartverkeer & Watermanagement, afd. Zuidwest, Rijkswaterstaat
 • De heer J. Hollander, havenmeester North Sea Port
 • De heer J.W. Husslage, hoofd Operatie, Port of Amsterdam
 • De heer J.H. Post, afdelingshoofd Waterinfrastructuur, sector Watersystemen, Waternet
 • De heer A.J. Schuitmaker, adjunct-Rijkshavenmeester, hoofd Productgroep Haven Faciliteiten, Den Helder
 • De heer A. Stuulen, opgavenmanager Infrastructuur, provincie Fryslân
 • De heer P. van der Wal, havenmeester Groningen Seaports
Bureau NNVO
 
 • De heer drs. J.A.M. van Breda, directeur a.i.
 • De heer A.J. Keller, hoofd VTS‐opleidingen
 • De heer K. Huisman, coördinator Nautische Leerlijnen
 • Mevrouw C.T. de Beer, managementassistent
 • Mevrouw drs. J. van Eck, onderwijskundige
 • Mevrouw drs. R. Rijkhoek, onderwijskundige
 • Mevrouw F. Kort, opleidingskundige
 • De heer J.A. Jonker, docent
 • De heer drs. D. le Roy, controller
 • Mevrouw E.M. Pelgrim-Buis, communicatie
 • Mevrouw A. Klinge, secretariaat VTS
 • Mevrouw A. Verboon, secretariaat VTS 
 • Mevrouw J. Kooij, secretariaat NL
 • Mevrouw K. Koot, secretariaat NL
 • De heer J.H. Dekker, VTS-adviseur
 • De heer J.J.M. Weststrate, VTS-adviseur

Commissies 

De Commissie van Certificering en Auditing (CCA) bewaakt het niveau van de opleidingen door middel van examinering. Deze commissie is onderdeel van NNVO, eventueel aangevuld met deskundigen.

cvd

Commissie van Deskundigen, Nautische Leerlijnen.  


Commissie van Deskundigen
De praktische relevantie van de opleidingen die NNVO aanbiedt, wordt bewaakt door de Commissie van Deskundigen (CvD). De leden van de CvD zijn verantwoordelijk voor de relevantie van de lesstof. Ze controleren feitelijk of de beschreven werkwijze van toepassing is op de organisatie die zij vertegenwoordigen. 

NNVO heeft een Commissie van Deskundigen voor de VTS-opleiding en een Commissie van Deskundigen voor de Nautische leerlijnen. Deze commissies bestaan uit afgevaardigden van VTS-autoriteiten en Waternet, die de lesstof laten checken door inhoudsdeskundigen.

Commissie van Toezicht
De kwaliteit van het afnemen van examens wordt gewaarborgd door de Commissie van Toezicht (CvT). Deze commissie bestaat uit drie leden. Zij leggen op een niet aangekondigd moment een bezoek af tijdens een examen.