Vacatures


Directeur 

'Uitstekende manager met visie, innovatief, verbindend op alle niveaus en bestuurlijk sensitief'

NNVO zoekt een directeur voor 36 uur per week (32 uur per week is bespreekbaar). 

Wie zijn wij? 
Stichting NNVO is 14 jaar geleden opgericht door de nautische sector en verzorgt voor deze branche de opleidingen. Jaarlijks nemen circa 2.500 cursisten deel aan de verschillende opleidings- en trainingsmogelijkheden die NNVO biedt. Het portfolio aan opleidingen betreft enerzijds de opleiding tot verkeersbegeleider (VTS) en anderzijds de Nautische Leerlijnen (NLL), een bundeling van alle opleidingen die betrekking hebben op een goed en veilig haven- en vaarwegbeheer in Nederland.

NNVO werkt in een boeiende en complexe bestuurlijke context. De organisatie bestaat op hoofdlijn uit een algemeen bestuur bestaande uit tien leden en een dagelijks bestuur met een voorzitter. De bestuursleden zijn afkomstig uit de geledingen van de diverse participanten van NNVO. De directeur NNVO legt verantwoording af aan het bestuur. NNVO beschikt voor de uitvoering van taken over een eigen bureau met 17 medewerkers waaronder onderwijskundigen, coördinatoren en ondersteunend personeel.

Voor meer informatie over deze vacature verwijzen wij je door naar bureau Leeuwendaal.

Image