Coronavirus: meestgestelde vragen & antwoorden

Hoe gaat NNVO om met het coronavirus?
NNVO volgt te allen tijde de adviezen op van de overheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Onze leslocatie is alleen open voor kleine groepen cursisten en voor herkansingen en examens. Alleen op die manier kunnen we voldoen aan de anderhalve meter afstand. Ons kantoor is alleen open voor werkzaamheden die niet vanuit huis kunnen plaatsvinden. Alle medewerkers werken dus zoveel mogelijk vanuit huis. Je kunt ons gewoon bellen en mailen tijdens kantoortijden (van 08.00 tot 17.00 uur). We hebben inmiddels oplossingen om onderwijs op afstand mogelijk te maken. 

Is de leslocatie van NNVO al open?
Onze leslocatie is alleen open voor kleine groepen cursisten en voor herkansingen en examens. Alleen op die manier kunnen we voldoen aan de anderhalve meter afstand en de overige geldende RIVM- en GGD-richtlijnen. NNVO biedt verschillende cursussen aan via een online leeromgeving.

Gaan de geplande lessen door?
Ja, cursisten kunnen zich gewoon inschrijven via de opleidingskalender. Bij de locatie staat vermeld waar een cursus plaatsvindt, of de cursus online wordt aangeboden of dat deze middels zelfstudie plaatsvindt. Kijk hiervoor in onze opleidingskalender. 

Moet ik mezelf nog een keer aanmelden als mijn cursus niet is doorgegaan?
Cursisten die reeds bij ons staan ingeschreven, hoeven zich niet opnieuw aan te melden. Zij krijgen bericht van NNVO of hebben al bericht ontvangen. 

Welke modules worden online gegeven?
Vrijwel alle modules van de Nautische Leerlijnen worden inmiddels online gegeven. Alleen de volgende cursussen vinden klassikaal (in kleine groepen) plaats:

  • 01.03 Basisopleiding boa
  • 01.13 Vervolgopleiding boa
  • 01.12 Stabiliteit binnenvaartschepen
  • 01.15 Scheepsafvalstoffenverdrag
  • 06.07 Persoonlijke weerbaarheid

En verder alle lessen waarbij een simulator nodig is, zoals voor het radardiploma.

Hoe kan ik straks (her)examen doen?
Ook voor de examens creëren we oplossingen, daarover ontvang je per module apart bericht. De examens worden namelijk per module bekeken en indien nodig aangepast. Zo kan het examen bestaan uit een thuiswerkopdracht of het examen vindt mondeling per videobellen plaats. Voor sommige examens wordt een dag ingericht op het NNVO-kantoor in Rotterdam, waarbij we ons houden aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM.

De herexamens worden bij ons op kantoor in shifts afgenomen. Neem contact op met het secretariaat om hiervoor een afspraak in te plannen.

Kan ik nog een certificaat per post verwachten?
Nee, nadat je een module hebt behaald, versturen wij het certificaat digitaal naar het bij ons bekende e-mailadres. 

Wanneer ontvang ik mijn bevoegdheidspas?
We zijn helaas beperkt in de gelegenheid om de bevoegdheidspassen te printen. Als je de bevoegdheid voor Nautisch Verkeersregelaar bij ons aanvraagt en je voldoet aan de eisen, dan ontvang je per e-mail een document met een verklaring dat je bevoegd bent. De pas wordt op een later moment nagestuurd.

Heb je algemene vragen over het coronavirus? Neem dan contact op via 0800-1351 (dagelijks bereikbaar van 08:00 tot 22:00 uur).

Image