Veelgestelde vragen Nautische leerlijnen

Certificaten

1) Ik heb mijn certificaat niet ontvangen. Hoe kan dit?
Klopt uw adres bij ons nog? Wanneer u bent verhuisd, geef dan uw nieuwe adres aan ons door. Het kan zijn dat uw certificaat naar uw werkgever is verstuurd. U kunt het beste dit even aan uw leidinggevende vragen.

2) Ik ben helaas mijn certificaat kwijtgeraakt. Wat moet ik nu doen?
U kunt een nieuw certificaat aanvragen. Voor een duplicaat wordt € 50,- per certificaat in rekening gebracht.

3) Worden Nautop (Nautisch Functies) diploma's of certificaten omgezet in certificaten van de Nautische leerlijnen? 
Nee, certificaten of diploma's worden niet omgezet. U ontvangt alleen een certificaat als u een module van de Nautische leerlijnen heeft gevolgd en deze met goed gevolg heeft afgerond.

Werkboeken

4) Hoeveel tijd krijg ik om mijn werkboek in te vullen?
NNVO adviseert om het werkboek binnen een maand in te leveren. Uw toetsresultaat blijft een half jaar geldig. U ontvangt het certificaat als het werkboek als bedoende is beoordeeld en de toets nog geldig is. AIs uw toets niet meer geldig is en u heeft nog recht op een herkansing, dan kunt u gebruik maken van uw herkansing. Heeft u uw herkansing gebruikt, dan kan een herkansing allen op verzoek van uw werkgever en na betaling.

5) Wanneer krijg ik het resultaat van mijn ingevulde werkboek?
Binnen 15 werkdagen worden de werkboeken nagekeken. Het resultaat wordt u per mail toegestuurd. Heeft u dit niet ontvangen, kijkt u dan even in uw spam.

6) Wat moet ik doen als mijn werkboek kwijt is?
Hiervoor neemt u contact met ons op. Wij raden u aan om van uw werkboek een kopie te maken voordat u het opstuurt. U bent zelf verantwoordelijk voor het versturen en het bewaren van de werkboeken.

7) Waar moet het werkboek naar verzonden worden?
Het werkboek kan zowel digitaal als per post worden verstuurd. U kunt het werkboek mailen naar: . Per post kunt u het werkboek verzenden naar onderstaand adres:

Stichting NNVO
T.a.v.: Nautische leerlijnen
Admiraal Lucashof 7a
3115 HM SCHIEDAM

LET OP: maak bij verzending per post eerst een kopie.

Vrijstelling

8) Voor welke modules krijg ik vrijstelling?
U kunt vrijstelling krijgen voor de 07.00 als u in het bezit bent van een vaarbewijs (groot of klein).

9) Welke modules moet ik nog halen/volgen als ik een Nautop diploma in bezit heb?
NNVO geeft geen vrijstelling voor Nautop. Mogelijk dat uw werkgever u vrijstelling verleent. Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een bevoegdheid van NNVO, kunt u geen gebruik maken van vrijstellingen.

10) Heeft elke module een toets?
Alle modules worden afgesloten met een toets.

11) Ik heb een onvoldoende gehaald voor de toets. Wat nu?
U kunt in dat geval een herexamen bij ons aanvragen. Het eerste herexamen is gratis, aan het tweede herexamen zijn kosten verbonden. Het tarief voor de tweede herkansing is 50 euro.

Afwezig zijn/ annuleren/ prijzen

12) Wat gebeurt er als ik niet aanwezig kan zijn bij een training?
Voor het organiseren van de cursus heeft NNVO kosten gemaakt. Als u zich afmeldt binnen vier weken, worden de opleidingskosten in rekening gebracht bij degene die u heeft aangemeld.

13) Hoe moet ik mijn training annuleren?
Dat kan door te mailen naar: . U kunt tot uiterlijk vier weken voor de start van een cursus gratis annuleren. Daarna wordt de cursus in rekening gebracht.

14) Waar kan ik een melding doorgeven?
Wanneer u ziek bent of te laat komt, neemt u zo spoedig mogelijk contact op met NNVO.

15) Zijn de prijzen inclusief of exclusief BTW?
NNVO is een stichting en rekent geen BTW.

16) Wanneer een training meerdere dagen achter elkaar is, wordt er dan een hotelovernachting door NNVO geregeld?
Wij regelen geen hotelovernachtingen voor de trainingen. Dit zal door uw werkgever of uzelf geregeld moeten worden.

Klachten/ meldingen/ verbeteringen

17) Waar kan ik met mijn klacht over een module/docent terecht?
Indien u de klacht wilt melden bij NNVO kunt u mailen naar met als onderwerp klacht. Komt u er met NNVO niet uit, dan kunt u naar de klachtencommissie. Deze commissie is door NNVO ingesteld, maar werkt onafhankelijk. U kunt uw klacht dan sturen naar . Indien u te maken heeft met pesten, discriminatie, ongewenste intimiteiten of intimidatie dan kunt u uw klacht richten aan het LKC (Landelijke Klachten Commissie). Deze commissie is geheel onafhankelijk van NNVO.