VTS (Vessel Traffic Service)


De VTS-opleiding is dé opleiding voor VTS-operators (verkeersbegeleiders) in Nederland. Een verkeersbegeleider staat met behulp van radar en marifoon in contact met de scheepvaart. Door de schepen te informeren over de verkeerssituatie zijn deze in staat om beslissingen te nemen over de te volgen koers. VTS-operators zorgen ervoor dat het scheepvaartverkeer veilig en vlot verloopt.

De zeven VTS-autoriteiten in Nederland organiseren gezamenlijk deze opleiding. Je kunt deze volgen als je in dienst bent van een VTS-autoriteit. De opleiding bestaat uit een algemeen deel (Initiële Opleiding) en een deel in het gebied waar je tewerk wordt gesteld (Sector Training). Het beroep van VTSO vraagt om voortdurende bijscholing. Jaarlijks volgt de VTSO theoretische en praktische bijscholing.

VTS-opleiding
Als VTSO werk je veel samen met anderen, zowel binnen de verkeerscentrale als daarbuiten. Het is dus van belang dat je goed overweg kunt met andere mensen. Daarnaast moet je kritisch zijn op je werk. De VTSO vervult een veiligheidsfunctie en verkrijgt alleen zijn bevoegdheid als hij aan de eisen voldoet. Jaarlijks moet hij aantonen de standaard nog te halen.

Uniformiteit
NNVO verzorgt het uniforme deel van de VTS-opleidingen en de examens voor de Sector Training. Daarnaast houdt NNVO het register van bevoegdheden bij. Onderstaande participanten werken samen aan de VTS-opleidingen:

Kwaliteit, inhoud en samenhang
De kwaliteit van de opleiding is geborgd door accreditatie via het CPION. De VTS-autoriteiten houden toezicht op de opleiding door medewerkers af te vaardigen naar de Commissie van Deskundigen. Deze commissie stelt de inhoud van de lesstof vast en bewaakt de actualiteit daarvan. 

Veelgestelde vragen
De veelgestelde vragen zijn te vinden via deze link

Informatie voor werkgevers
Werkt u voor een VTS-autoriteit en heeft u als taak leidinggeven aan VTSO's? Neem dan contact met NNVO op. We komen graag bij u langs om u te informeren over ons werk en wat wij kunnen bieden om u te ondersteunen bij uw werkzaamheden.