Over de VTS-opleiding

 
De VTS-opleiding bij NNVO is dé opleiding voor nautisch verkeersleiders in Nederland. VTS staat voor Vessel Traffic Service. Een VTS-operator (VTSO) staat met behulp van radar en marifoon in contact met de scheepvaart. Door de schepen te informeren over de verkeerssituatie zijn zij in staat om beslissingen te nemen over de te volgen koers. VTSO’s zorgen ervoor dat het scheepvaartverkeer veilig en vlot verloopt.

Eisen aan een VTSO
Als VTSO werk je veel samen met anderen, zowel binnen de verkeerscentrale als daarbuiten. Het is dus van belang dat je goed kunt samenwerken. Daarnaast moet je kritisch zijn op je werk. De VTSO vervult een veiligheidsfunctie en verkrijgt alleen zijn bevoegdheid als hij aan de eisen voldoet. Jaarlijks moet hij aantonen de standaard nog te halen.

Structuur van de opleiding
NNVO organiseert de VTS-opleiding in samenwerking met de zeven VTS-autoriteiten in Nederland. Je kunt deze volgen als je in dienst bent van een VTS-autoriteit. De opleiding bestaat uit twee onderdelen:

• Initial Training (IT)
• Sector Training (ST)

De IT duurt ongeveer vijf maanden, waarna er een diploma wordt behaald. Hierna volgt de cursist de ST bij de VTS-autoriteit waar hij komt te werken. De duur van deze training verschilt per havenbedrijf. De cursist doet alle kennis op die specifiek voor die sector van belang is. Bij het succesvol afronden van de ST ontvangt de cursist een pas met de behaalde bevoegdheden.

Jaarlijks volgt de VTSO theoretische en praktische bijscholing. Elke drie jaar, bij het behalen van alle jaarlijkse onderdelen, ontvangt de VTSO een nieuwe pas.

Uniformiteit, inhoud en samenhang
De lesstof van de Initial Training is verdeeld in competenties, die terugkomen in de Sector Training. Om ervoor te zorgen dat het lesmateriaal van de Initial Training up-to-date blijft, bestaat er een Commissie van Deskundigen (CvD). Deze commissie bestaat uit afgevaardigde medewerkers van de VTS-autoriteiten. Alle nieuwe en veranderde lesstof gaat langs de CvD ter beoordeling.

De Commissie van Certificering en Auditing (CCA) zorgt ervoor dat de examinering, zowel binnen de IT als de ST, uniform verloopt. Daarnaast houdt NNVO het register van bevoegdheden bij.

Onderstaande participanten werken samen met NNVO aan de VTS-opleidingen:

Kwaliteit
De kwaliteit van de opleiding is geborgd door accreditatie via het CPION.

Veelgestelde vragen
De veelgestelde vragen zijn te vinden via deze link

Informatie voor werkgevers
Werkt u voor een VTS-autoriteit en heeft u als taak leidinggeven aan VTSO's? Neem dan contact met NNVO op. We komen graag bij u langs om u te informeren over ons werk en wat wij kunnen bieden om u te ondersteunen bij uw werkzaamheden.

VTS-coaches
De VTS-coaches worden door NNVO opgeleid. Zij volgen eerst de Initial Coach Training (ICT) bij het Nova College in IJmuiden en aansluitend de Applied Coach Training (ACT) die door NNVO wordt verzorgd. Hierna volgt een traject van meelopen met ervaren coaches en het invullen van het coachwerkboek. Aan het einde van dit traject vindt er een evaluatiegesprek plaats waarbij een coach wel of niet bevoegd wordt verklaard.

Kalibratiebijeenkomsten VTS-coaches
Daaropvolgend moeten de coaches elk jaar een kalibratiebijeenkomst volgen bij NNVO. Door het bijwonen van deze bijeenkomst behouden zij hun coach-bevoegdheid. De kalibratiebijeenkomsten worden door NNVO gepland en geregistreerd. 

Examinatortrainingen
Een VTS-examinator is bevoegd nadat hij een examinatortraining heeft gevolgd bij NNVO. Deze training wordt gegeven door de Commissie van Certificering en Auditing (CCA). Ook hier geldt dat er een jaarlijkse bijscholing gevolgd moet worden om de bevoegdheid te behouden. Daarnaast biedt NNVO een taalexaminatortraining aan. 

Mentortraining
Zodra cursisten de IT (Initial Training) hebben afgerond, volgen zij de ST (Sector Training). In de ST wordt dezelfde opleidingssystematiek gehanteerd als in de IT. De cursisten worden tijdens de training op de werkvloer door mentoren begeleid. Om dit proces goed te laten verlopen en de mentoren voor te bereiden op hun taak, heeft NNVO mentortrainingen ingericht. Dit is geen verplichting, maar wordt wel van harte aanbevolen. 

Meer informatie?

Anneloes Klinge
Anneloes KlingeSecretariaat VTS-opleidingen
06-82984766
Annick Verboon
Annick VerboonSecretariaat VTS-opleidingen
06-82992844
Andreas Keller
Andreas KellerHoofd VTS-opleidingen
06-55862681