Klachtenregeling


Bent u niet tevreden over de dienstverlening van NNVO? Dan kunt u een klacht indienen. Samen met u komen we graag tot een oplossing. In onze
klachtenregeling vindt u alle informatie. 

Heeft u een klacht omtrent ongewenst gedrag zoals pesten, agressie, ongewenste intimiteiten en discriminatie, dan kunt u zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).