Nautische leerlijnen


De Nautische leerlijnen bundelen alle opleidingen voor een goed en veilig haven- en vaarwegbeheer in Nederland. Haven- en vaarwegbeheerders kunnen kiezen uit meer dan 40 verschillende leermodules voor hun medewerkers. Voor elke uitvoerende nautische functie kan op maat de best mogelijke opleiding worden samengesteld.

Van Groningen tot Zeeland
Via de Nautische leerlijnen verwerft elke vaarwegmedewerker de juiste kennis en vaardigheden. Eén uniforme opleidingsstructuur vergroot bovendien de mobiliteit en ontwikkelingskansen van deze medewerkers. Van Groningen tot Zeeland hanteren de haven- en vaarwegbeheerders dezelfde lesstof. De Nautische Leerlijnen zijn zo ook een garantie voor leren met carrièreperspectief.
 
Initiatief van de gezamenlijke Nederlandse vaarwegbeheerders
De Nautische leerlijnen zijn een initiatief van de gezamenlijke Nederlandse haven- en vaarwegbeheerders. Doel is het verder professionaliseren van het haven- en vaarwegbeheer. Goede en op elkaar aansluitende opleidingen zijn daarvoor het fundament. De haven- en vaarwegbeheerders hebben de Stichting NNVO gevraagd de coördinatie van de Nautische leerlijnen op zich te nemen.

In de Nautische Leerlijnen werken samen:

  • Rijkswaterstaat
  • Koninklijke Marine
  • Havenbedrijf Rotterdam
  • Havenbedrijf Amsterdam N.V.
  • Havenschap Delfzijl/Eemshaven
  • Zeeland Seaports
  • Dienst Stadsbeheer gemeente Den Haag
  • Waternet Amsterdam
  • Interprovinciaal Overleg (IPO)

Kwaliteit, inhoud en samenhang
De NNVO is verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud en samenhang van de Nautische leerlijnen. De opleidingen zelf gebeuren door gekwalificeerde externe aanbieders die voldoen aan de door de NNVO en haven- en vaarwegbeheerders gezamenlijk opgestelde eisen.

Gefaseerde aanpak
De Nautische leerlijnen zijn in juli 2010 van start gegaan. In een jaar tijd wordt het complete opleidingspakket opgebouwd. Deels gebeurt dit door een herschikking van bestaande opleidingen, deel door de ontwikkeling van nieuwe lesstof. Een actueel overzicht van de beschikbare modules en de aanbieders hiervan kunt u terugvinden onder het tabblad Catalogus

Meer informatie
Voor meer informatie over de Nautische Leerlijnen kunt u bellen via 010-4090040 of mailen naar .
Contactpersoon van de Nautische leerlijnen is Farida Hamidullahkhan.